06 juli 2014

ACW, een stuitend gebrek aan solidariteit
MEDIA EN POLITIEK  ANDERS GELEZEN

 

Het Arco-dossier speelde zoals verwacht geen grote rol in de verkiezingsuitslag. Anders wordt het voor de regeringsonderhandelingen. Maar het gaat om veel meer dan geld. Daarom deze oproep tot ‘christelijke’ solidariteit.
 
Een dossier zonder goede kanten
 
Zoals Johan Cruyf ooit liet optekenen, ‘elk nadeel heb zijn voordeel’. Maar voor het ACW/Arco zit er  geen enkele goede kant aan. De essentie is bekend:

  • 800.000 gedupeerden, heel dikwijls ook vrijwilligers (of familie van) die actief zijn in de verschillende organisaties van de christelijke zuil.
     
  • ACW bonzen die mordicus volhouden dat hen nauwelijks iets te verwijten valt en weigeren hun verantwoordelijkheid op te nemen.
     
  • De roep om een politieke regeling (waarborgregeling) die de rechtstaat geweld aandoet en door de Europese Unie reeds werd afgewezen.
Kan men zoiets oplossen door, zoals aftredend minister van financiën Koen Geens verklaarde, in het regeerakkoord een schadeloosstelling op te nemen die wel aanvaardbaar is voor de EU? De Gordiaanse knoop is gekend: de Arco-aandeelhouders werden door het ACW misleid. Daar heeft de politiek niets mee te maken. Maar tegelijk heeft het ACW wel veel politieke macht om de gevolgen van hun onzorgvuldig beleid en de misleiding van zijn klanten af te wentelen op de gemeenschap.
 
Particratie rijmt niet met democratie
  
Dat CD&V in 2008 erin slaagde om eerst de regering en vervolgens het parlement te laten instemmen met een waarborgregeling voor de Arco-coöperanten (samen met de bescherming van het rode financiële vehikel Ethias), betekent nog niet dat zoiets vatbaar is voor herhaling. Vooral niet omdat de regering Di Rupo een parlementair onderzoek geweigerd heeft naar het grootste debacle ooit bij instellingen waar de politiek en het (al even sterk gepolitiseerde middenveld) een dikke vinger in de pap hebben. 
 
De beslissing van Di Rupo I om een parlementair onderzoek naar de catastrofe bij Dexia, ACW/Arco en de Gemeentelijke Holding te weigeren, zal voor altijd symbool staan voor een particratie die de democratie buiten spel zet. Het feit dat ook de lopende gerechtelijke onderzoeken konden uitgesteld worden tot na de verkiezingen, is een bijkomende aanwijzing voor de ontspoorde invloed van het ACW.
 
Wanneer er één les te leren valt uit dit schandaal, dan wel dat het hoog tijd wordt om de particratie uit te roepen tot publieke vijand nummer een van de democratie.
 
Maar ze zijn heel hardhorig in de partijcenakels en zelfs een zeer slim man als Koen Geens, aftredend minister van financiën, die veel beter weet, heeft blijkbaar geen moeite om ‘zijn klant’ met alle middelen te beschermen tegen een mogelijke aansprakelijkheid.
 
Nochtans is de uitspraak van de Europese Commissie heel duidelijk: dergelijke staatswaarborg kan niet. Beseffen Geens en het ACW dan niet dat elke poging tot vergoeding via de belastingplichtigen zonder een grondig onderzoek naar de ware verantwoordelijken totaal onaanvaardbaar is? Een rechtstaat onwaardig.
 
Democratie zonder rechtstaat kan niet
 
Wanneer een heel verstandig academicus, tegelijk advocaat met faam en aftredend minister van Financiën, het nodig vindt om te pleiten voor een regeling die dan nog in het regeerakkoord moet staan, dan zet hij de rechtstaat ‘on hold’. Na de uitspraak van de Europese Commissie en het weigeren van een parlementair onderzoek  is elke regeling die een belangengroep moet beschermen politiek niet meer te verkopen.
 
Luc Coene, voorzitter van de Nationale Bank, vindt het alvast niet kunnen. Daarenboven wijzen diverse specialisten op de mogelijke reacties van andere ‘slachtoffers die door deze regeling niet worden geholpen. Ondemocratisch, want een democratie zonder een (onafhankelijke justitie) rechtstaat is een karikatuur van zichzelf. En ook hier weer blijkt dat een te verregaande belangenvermenging tussen de partijpolitiek en het middenveld nefast is voor zowel de (parlementaire) democratie als de goede werking van een rechtstaat
 
Voor een solidaire christelijke zuil
 
De enorme wervingskracht van de christelijke deelorganisaties putten ze uit een sterk levende solidariteit in Vlaanderen. Hartverwarmende medemenselijke inzet voor wie het nodig heeft. Daar heeft het nooit aan ontbroken en hopelijk zal dat zo blijven.
 
De christelijke organisaties hebben zich verenigd onder één koepel, het ACW, nu beweging.net, om zo meer macht te kunnen uitoefenen op het (politiek) beleid. En dat ze machtig waren en ook vandaag nog zijn, blijkt maar al te duidelijk uit deze affaire. Maar vooral christelijke organisaties zouden moeten weten dat een bundeling van de krachten niet enkel geldt ‘in goede dagen’ maar ook ‘in kwade dagen’. Vandaag zit het ACW in zo’n moeilijke tijd.
 
Zelfs al zou het ACW niet meer over de middelen beschikken om zelf de gedupeerden te vergoeden, dan nog zijn er de zeer rijke deelorganisaties. Al was het maar omdat het grootste deel van de benadeelden ook vrijwilligers (of familie) zijn uit de eigen deelorganisaties. Beschermd door de wet mogen we niet weten (zelfs niet controleren) over hoeveel geld sommige van deze organisaties beschikken. Maar er zijn discrete aanwijzingen dat hun spaarpotjes gespekt zijn met meerdere tientallen miljarden euro. Het is zelfs geen waagstuk om te beweren dat deze deelorganisaties ook zonder een weerslag op hun dienstverlening, in staat zijn om de Arco-coöperanten zelf te vergoeden.
 
Wanneer de christelijke organisaties niet eens bereid zijn tot onderling solidariteit, waarom zouden de belastingbetalers dat wel moeten zijn?
 
Pjotr

Geen opmerkingen: