27 september 2014

De universiteit en pinten pakken


 

MEDIA EN POLITIEK  ANDERS GELEZEN


  

Populisme of toch even nadenken


 

Michel Verscheuren, een voorbeeld van selfmade man van de liberale familie had nooit moeite om zijn gedacht te zeggen. Wat dacht u van deze uitspraak over de verhoging van het inschrijvingsgeld: 'Om te zeuren en te zuipen hebben ze altijd geld en tijd, maar niet om het verhoogde inschrijvingsgeld te betalen.'Zouden we ons vergissen wanneer we denken dat er veel applaus was op de liberale banken? Van populisme heeft hij alvast geen last.
 
Gelukkig zijn er ook andere meningen zoals deze van lezer E.S. van ‘Anders Gelezen’:
Probleem : het hoger onderwijs heeft heel veel studenten en dat kost bakken met geld.
Oorzaak : Er zijn te veel studenten die daar niet thuishoren wegens onvoldoende capaciteiten, zowel intellectueel als qua werkethiek.
Oplossing: het inschrijvingsgeld verhogen
Commentaar: Als ge nu een voorbeeld zoekt van een stompzinnige maatregel, die bovendien het probleem niet oplost, wel integendeel, dan is het dat wel.
 Het resultaat gaat zijn dat slimme kinderen van armere ouders uit de boot vallen, maar dat domme fils-à-papa’s nog altijd een paar jaarkes de student gaan mogen uithangen op ons kosten. Netto resultaat : negatief.’
Wat zijn dan wel mogelijke oplossingen? Wel, een simpele algemene toelatingsproef (zonder numerus clausus) zou al héél veel kaf van het koren scheiden. Dat kan toch niet moeilijk te organiseren zijn, de universiteiten zijn toch uitermate vertrouwd met het organiseren van  examens? Een IQ test bijvoorbeeld.
Wat ge ook kunt doen is een (ruime) numerus clausus installeren voor die opleidingen waar ge niks mee zijt op de arbeidsmarkt.  Ik denk aan pol & soc of filosofie of archeologie of …  Dat zijn geen opleidingen, dat zijn uit de hand gelopen hobbyprojecten en daar moet een gemeenschap niet massaal in investeren, zoals nu het geval is.
 Nog een andere weg is het hoger onderwijs via het internet. In de US zijn daar al goede voorbeelden van. En of een prof nu voor een aula van 200 man zijnen uitleg zit te doen of voor een camera met aan de andere kant 200 kijkers is hetzelfde, maar het laatste is veel goedkoper wegens minder infrastructuur nodig. Technologieën als Google Hangout maken dit zelfs volledig interactief voor die 1% van de studenten die vragen stellen tijdens de les. En ge kunt als student de beelden nog eens herbekijken als ge het de eerste keer niet gesnapt hebt. Studeren kan dan ook van thuis uit, wat het voor de ouders ook goedkoper maakt. En de democratisering van het onderwijs – het stokpaardje van de politici –bevordert.
 
Tot daar twee uiteenlopende meningen waarvan de tweede ons doet nadenken terwijl de eerste ons vooral wil verhinderen om na te denken.
 
Het is verbazingwekkend dat ook N-VA, waarvan ik dacht dat ze de efficiëntie en de meritocratie zouden bevorderen,  al evenzeer gebeten lijkt door begrotingscijfertjes. Trouwens wanneer men het belang inziet van Onderzoek en Ontwikkeling en daar extra geld voor veil heeft, is het contradictorisch om het hoger onderwijs duurder te maken. Dan getuigt een uitleg achteraf dat ‘er niemand uit de boot zal vallen’ niet van kordaat bestuur. Het wordt een kwalijke gewoonte want tijdens verkiezingscampagne bleek ook al dat het economisch luik al snel gerelativeerd werd als kiespraat. Uiteindelijk bleef er enkel nog een beetje ‘bric à bracke’ over. Tot De Wever de avond van de verkiezingen ook dat in de vuilbak gooide.

 

Efficiëntie en meritocratie


Efficiëntie zorgt voor minder uitval en meer aandacht voor de economische noden. De meritocratie voorop stellen betekent dat we iedereen die de capaciteiten heeft kansen moeten bieden ongeacht de achtergrond.
 
Dan zij er wel betere manieren om deze principes toe te passen:
 
Efficiëntie door afstemming op de maatschappelijke en economische noden kan door de studenten die richtingen kiezen waar nood aan is financieel te bevoordelen en andere richtingen zonder directe toekomst duurder te maken. Dat kan op een soepele manier zodat het zonder veel administratieve rompslomp kan aangepast worden aan de wisselende noden.
 
Meritocratie kan men bevorderen door een numerus clausus in te voeren die niet bindend is, maar wel financiële gevolgen heeft. Wie niet kan bewijzen dat hij het potentieel heeft mag toch beginnen maar de persoonlijke bijdrage ligt aanvankelijk veel hoger. Zo zullen ook de rijke ouders beseffen dat het in het leven niet volstaat om rijk te zijn. Wie slaagt in de richtingen die belangrijk zijn hoeft dus helemaal niet meer te betalen. Het mag zelfs minder zijn.
 
Mocht ik een academisch gevormde medewerker mogen kiezen, dan zou ik graag een student hebben die kan zuipen en ook nog slaagt in zijn examens. Een boekenwurm die alleen maar studeert, zal waarschijnlijk meer weten maar er minder mee doen.   
 
Anders gelezen, zou het voor de verandering niet slecht zijn mochten politici zelf wat inventiever zijn. Besparen, het kán anders.
 
Pjotr