16 december 2013

Een tussendoortje


 

MEDIA EN POLITIEK  ANDERS GELEZEN

 
Jogan, keizer van Oostende
Ik stap naar de rechtbank, want al die insinuaties moeten stoppen, dixit Johan Vande Lanotte in Terzake bij Kathleen Cools. Joepie, want zijn voornaamste belager vraagt niets liever.
 
Oh wee de CD&V-vriendin van dienst, Kathleen Cools. Dat ze durfde vragen of hij als voorzitter van Electrawinds soms geholpen had om familie een job te bezorgen? Van de pot gerukt of iets ergers, vond hij.
Eigenlijk zat hij ook in dat laatste geval fout, want, zijn socialisten geen kampioenen in het creëren van gesubsidieerde werkplaatsen? En welke liberaal heeft nog nooit zijn familie voorrang gegeven? En wat doet het ACW anders dan ministerfuncties aan de eigen mensen geven.
Conclusie: vergeet die rechtbank en jobs bezorgen is helemaal géén exclusieve socialistische gedachte. Daar krijgt een mens toch de slappe lach van!
 
In de avondeditie van DS (9/12) maakt Tinneke Beeckman een interessante bedenking over het signaal van Electrawinds. Ze vraagt zich af hoe een socialist kan blijven pleiten voor meer overheid als blijkt dat diezelfde overheid zo kwistig omspringt met het vele belastinggeld. Ze vraagt om een debat want zo schrijft ze, “Als ‘linkse’ partijen die kritiek wil counteren, moeten ze dus bewijzen dat ze goed beheren. Anders kunnen ze burgers niet blijven bang maken voor die gevaarlijke vrije markt, die zou maken dat burgers verarmen. Tenslotte zouden heel wat ook minder gegoede burgers aan die optie – veel overheid, of je wordt armer – wel eens kunnen twijfelen”.
 
Het ACW vervelt maar blijft een slang
In DS (1/12) schrijft journalist Wim Winckelmans dat het ACW niet meer als koepel door het leven wil gaan. Wel als een soort (sic) ondersteunende dienst en netwerk. Vooral de keuze om als netwerk te functioneren vond ik nogal verdacht. Immers, netwerken dat is toch precies wat het middenveld altijd al deed?
De reden voor de vervelling zou, althans volgens dit artike,l zijn dat het ACW ten onrechte gezien wordt als de spin in het web, een soort holdingstructuur. Hoezo, is dat niet zo? Dus wordt het ACW een netwerk en niet langer een hogere kracht. Maar iets verder in het artikel wordt deze goede intentie meteen de grond ingeboord: “Aan de relaties met de politiek verandert voorlopig niets. Het ACW behoudt zijn geprivilegieerde contacten met de CD&V-politici die zich tot de beweging rekenen. Develtere verzekert dat zijn organisatie ook in de toekomst wil blijven wegen op het beleid”. Inzake de gangbare betekenis van deze ‘tjevenuitspraak’ zal er dus ten gronde weinig veranderen.
 

Citaten van de week

 
Eddy Daniels in De Bron (over ‘de hoofddoek is geen religieus symbool’) http://de-bron.org/node/672 :
“Dit choqueert het gesundes Volksempfinden dat ooit mooi verwoord werd door de socialist en vakbondsman Robert Voorhamme (ABVV). Voorhamme was de vorige schepen van onderwijs in Antwerpen en hij maakte deel uit van het college dat de hoofddoek in een loketfunctie in die stad verbood. ‘Jarenlang hebben de socialisten bij hun militanten het respect voor universele waarden ingeprent. Maar zij begrijpen niet dat ze moeten samenleven met mensen die deze waarden aan hun laars lappen. Ze begrijpen helemaal niet dat wij zoiets gedogen. We hebben het hen zelfs verweten dat ze de problemen hebben gesignaleerd. Dat is gewoon onbegrijpelijk’. Zo zegde Voorhamme in een helder moment (DS 28/09/02), dat hem achteraf zwaar op zijn brood is gesmeerd in zijn eigen partij. Voorhamme heeft sindsdien zedig gezwegen.
 
Dave Sinardet in DS (over vergelijking van Schotse en Vlaamse nationalisten): In 2014 komt er een grote test: de N-VA zal moeten kiezen tussen deelnemen aan een rechtse federale regering of gaan voor een ‘confederale’ staatshervorming met de PS. Die keuze is onontkoombaar. Zoals Bart Maddens het formuleert in Doorbraak: ‘Confederalisme staat gelijk aan de PS in de regering.’ De kans dat een N-VA-congres met de nodige tweederdemeerderheid de deelname aan een rechtse federale regering zonder enige garantie op staatshervorming goedkeurt lijkt nog even klein als dat Alex Salmond zijn white paper voor een onafhankelijk Schotland opbergt als Groot-Brittannië een centrum-linkse regering krijgt”.
 
Bart Brinckman in DS (over de fouten van het socialistisch congres): “Voor hetzelfde geld figureren militanten die de indruk wekken dat er bij de SP.A de jongste vijftig jaar niets is veranderd. En als de socialistische vakbond ABVV het inventieve idee heeft om bij de ingang te protesteren tegen de bezuinigingen bij die overheid – zowat elke Vlaming beschouwt de staat als ‘te vet’ – kan er van imagoschade worden gesproken. Nog een geluk dat de beelden ’s avonds in de regiekamer bleven steken”. Anders gelezen, wie zou de VRT gebeld hebben om die beelden te knippen? Of doen ze dat ook ongevraagd?
 
Pjotr
Anders gelezen