07 september 2009

Goede reis Mr Tony Mary

ANDERS GELEZEN vervangt vanaf nu Netjes doorgeprikt

In DS (5/09) laat de voorzitter van B Plus en ex baas van de VRT, Tony Mary weten niet langer te willen leven in België, “een land van slechte wil”. Hij verhuist naar het zonnige Montpellier. Ik weet niet of alle Vlamingen in Zuid Frankrijk dezelfde motieven hadden, maar hij zal er alvast niet alleen zijn.
Een van de voorwaarden om een inhoudelijk sterk interview te brengen is het stellen van kritische vragen. Géén voorzetten waarop men kan scoren in het 'open doel', maar inpikken op wat de geïnterviewde verklaart en hem confronteren met andere meningen. In dit interview is het niet zo best gelukt. Even Anders meelezen?

Laat Tony verklaren dat de Vlaamse Minister voor de Media, Geert Bourgeois, hem als eerste tussenkomst vroeg om in het vervolg te spreken over de Vlaamse in plaats van de Belgische kust. Stel u even voor wat een catastrofe dat zou zijn voor de doorsnee Brusselaar of Luikenaar, géén Belgische kust meer. Overigens, wie zich de prentbriefkaartjes herinnert, weet dat de Belgische kust nooit heeft bestaan, alleen la côte belge. Waarom maakt men in het Belgicistisch milieu zo’n probleem van iets dat in andere landen vanzelfsprekend is. Nooit gehoord van de Bretoense kust, de vele Costa’s in Spanje, de Ligurische kust in Italië. Ook de VRT heeft met deze ‘regionale’ benamingen nooit problemen gehad. Maar een Vlaamse kust, holala, is die minister een bekrompen vent zeg! Dan denk ik: Hallo Leo (Bonte, de journalist van dienst) waarom wees je hem niet op zijn dubbele standaard en zijn krampachtige omgang met de werkelijkheid?

Maar het wordt nog beter. Wat denkt u van Tony’s reactie op Bourgeois zijn vraag, ik citeer:

“Het heeft de VRT 11.000 euro gekost om de KU Leuven te laten schrijven dat dit niet kon".

Pardon, heb ik het goed begrepen? Dat de VRT elfduizend euro heeft uitgegeven om de KUL een studie te laten uitvoeren waarvan het resultaat moest zijn dat de VRT de benaming Belgische kust moet gebruiken en niet de Vlaamse kust?
EEN en voor alle zekerheid: is geld van de belastingbetaler gebruikt om de politiek verantwoordelijke in het ongelijk te stellen?
TWEE en voor alle zekerheid: dat de VRT de KUL om een wetenschappelijk advies vroeg waarvan de uitslag een voldoende motief zou zijn voor de CEO van de VRT om zijn voogdijminister een neus te zetten, terwijl diezelfde VRT zonder schroom alle buitenlandse kuststreken wel als regionale entiteiten erkent?
DRIE en voor alle zekerheid: dat een wetenschappelijke instelling zich laat omkopen en bereid is het juiste advies af te leveren tegen welgeteld elfduizend euro?

En nog werd Leo niet wakker. Ook niet toen Tony verklaarde: 'Dat een absolute schoft als Carl Decaluwé ondervoorzitter van het Vlaams Parlement kan zijn, zegt veel over dat Vlaams Parlement'. Scheldpartijen in een kwaliteitskrant? Komaan Leo, opnameapparaat afzetten.

B-Plus, waarvan Tony Marie-Antoinette zoals uit voorgaande blijkt een tolerant en voorbeeldig voorzitter was, wordt in het interview voorgesteld als een drukkingsgroep die ijvert voor een efficiënt, solidair en evenwichtig federalisme. Mag ik dit even nuanceren? Toen ik gezien mijn achtergrond gevraagd werd om lid te worden van B Plus vroeg ik of men bereid was de bestuurlijke ééntaligheid van Vlaanderen en Wallonië te respecteren en of men een federale kieskring wou aanvaarden zonder vooraf vastgelegde quota per gewest? Het antwoord was voor een goede verstaander heel duidelijk: ‘Wij zijn voorstander van tweetaligheid’ en op de tweede vraag kreeg ik helemaal geen antwoord.

Het wordt zo langzamerhand pijnlijk duidelijk dat het federalisme van B Plus & Co vooral op maat gesneden is van de Franstaligen en op kosten van de Vlamingen.

Pjotr