01 maart 2012

HineininterpretierungANDERS GELEZEN


Zeg ook eens B van Bart

Op 28 februari schreef Bart Sturtewagen een commentaar over het “Gepasseerd station”. We beginnen bij het begin: “Ook als de federale coalitie er samen met haar groene bondgenoten in slaagt het splitsingsakkoord voor BHV tijdig uit te voeren, zullen de niet-benoemde FDF-burgemeesters hun nummertje opvoeren en Franstalige oproepingsbrieven versturen zonder dat burgers hen daar specifiek om vragen. Het ultieme gevecht over de geldigheid van de Vlaamse rondzendbrieven moet worden geleverd.”
En vervolgen met het einde van zijn bijdrage:
“Inwijkelingen moeten zich gedragen als loyale inwoners, de taal leren en de cultuur respecteren. In ruil moeten zij welkom zijn aan het loket en hun kinderen op school. De strijd om de grond is voorbij. De strijd om de harten en de hoofden begint. Die strijd is niet bij voorbaat gewonnen. Maar de kans op slagen wordt wel iets groter als we ophouden een voorbije oorlog te voeren.”
128 reacties volgden maar toch vond mijn reactie geen genade. Ik durfde namelijk online een rechtstreekse vraag stellen aan Bart Sturtewagen. Het klonk ongeveer zo: “Beste Bart, dat u als voorwaarde verwacht van de inwijkelingen dat ze zich loyaal gedragen en de taal leren is terecht. Tenminste, als ik er mag van uitgaan dat u met “leren” bedoelt dat ze niet alleen van goede wil moeten zijn, maar ook bekwaam om onze taal effectief te spreken. Daarom zou ik u willen vragen om ook eens B te zeggen en de goegemeente uit te leggen wat moet gebeuren wanneer (vooral) de Franstalige inwijkelingen weigeren om aan deze voorwaarde te voldoen? Of ben ik fout wanneer ik beweer dat ze zich dag in dag uit deloyaal gedragen en de toegekende taalfaciliteiten misbruiken om géén Nederlands te moeten leren/spreken. Zouden we dan volgens uw eigen logica niet de taalfaciliteiten moeten afschaffen, of is B zeggen een brug te ver voor de redactie van dS ? Overigens ben ik wel akkoord dat men aan de balie vriendelijk dient te zijn tegen álle inwoners, ongeacht hun taal maar ook ongeacht de talenkennis van de loketbediende. Of moet die ook Arabisch, Roemeens of god weet welke taal kunnen spreken?

Tendentieuze commentaar

Bart Brinckman, senior writer Wetstraat van dS rapporteert normaliter over de waan van de dag en  schreef mee aan een boekje waarin te lezen staat dat de berichtgeving van de eigen Wetstraatredactie ernaast zat. Onverantwoord interessant, zoals dS het zelf verwoordt. In het commentaar van woensdag 29 februari, schrijft Brinckman dat de “Vlaamse overheid flink in het vet zit”. Eens Anders lezen:
Het siert de Vlaamse regering dat ze haar budget in evenwicht houdt en daarbij welbepaalde keuzes respecteert. Maar het gemak waarmee Vlaanderen in vier jaar tijd zowat tien procent van de begroting wegsneed zonder zijn toevlucht te moeten nemen tot drastische maatregelen, bewees de aanwezigheid van overtollig vet. Overal in de administratie mochten financiële potjes ongemoeid aangroeien. Voor een regio met zowat de hoogste belastingsvoeten ter wereld blijft dit een akelige gedachte.”

Voor de aandachtige lezer is dit een prachtig voorbeeld van een tendentieuze anti-Vlaamse commentaar. Vlaanderen wordt hier opnieuw afgeschilderd als de (te) vette koe die veel te veel belastingen eist van zijn Vlaamse bevolking. Komaan, meneer Brinckman, sinds wanneer beslist Vlaanderen over de belastingen? Is het niet eerder zo dat de Franstaligen absoluut niet willen dat Vlaanderen zijn eigen belastingen mag bepalen?  En die vetpotten, meneer Brinckman, zult u inderdaad niet vinden op het federale niveau, noch in de andere gewesten en gemeenschappen, neen, want daar wordt, op kosten van de Vlaamse belastingbetaler de staatsschuld nog altijd groter. Met dergelijke populistisch of op zijn minst oppervlakkig commentaar van een redactielid meet dS zich eens te meer een Belgicistisch kleedje aan.
De lezersreacties logen er niet om. Even citeren om het niet zelf te moeten zeggen:
“Jan V., Sint-Katelijne-Waver: Voor een regio met zowat de hoogste belastingsvoeten ter wereld blijft dit een akelige gedachte. Tja, dat krijg je als je het dotatiesysteem verkiest boven eigen belastingen. Het is de logica zelve om het systeem om te draaien en de deelstaten, waar de kiezer iets te zeggen heeft, de federale overheid te laten financieren.”
Peter P., Antwerpen: “Vlaamse overheid flink in het vet'. Dit is correct en de belasting op ons loon zou met 10 procent kunnen dalen. Deze belastingen worden wel geïnd door onze federale overheid en onze federale overheid, Brusselse, Waalse en Franstalige overheid zitten nog meer in het vet want men weigert daar te snijden in al dat vet, men heeft liever Vlaams vet. Wat Vlaanderen bespaart in de ambtenarij kan uiteraard ook bij de federale. Internationale studies toonden aan dat men gemakkelijk 10% kan besparen bij die federale overheid zelf alleen wil Di Rupo dit niet en Alexander Decroo en Beke volgen hem op zoek naar dat gewillig vet bij de Vlaamse burger.”

Fantoombevoegdheden

Fantoombevoegdheden zijn zo’n hersenspinsel dat enkel kan in een surrealistisch land als België. Degene die niet bevoegd is betaalt voor een bepaalde uitgave en diegene die wel bevoegd is mag er geen controle op uitoefenen. Kan het zotter? Ondertussen konden we in de kranten lezen dat er zo’n 4,1 miljoen euro uitgegeven wordt door de gewesten voor federale bevoegdheden (stadscontracten), terwijl federaal 247 miljoen euro uitgegeven wordt aan gewest- en gemeenschapsbevoegdheden. Het gaat over hulp in de zorgverstrekking en de financiering van het asbestfonds. De grootste federale uitgave, 984 miljoen, gaat over gedeelde federale en regionale bevoegdheden, waaronder ruimtevaartprogramma's en OCMW-steun. Het moet een slimme mens met een lange baard zijn die nog weet hoe dat zo gegroeid is, maar ik vermoed sterk dat de steun op federaal niveau vooral te maken heeft het begrotingstekort van Brussel en Wallonië die zo nog eens kunnen graaien in de federale pot en waar uiteraard de Vlaamse steden al evenmin afkering van zijn. Stelt u nu even voor dat het federale niveau plots stopt met de steun en 1 miljard aan uitgaven schrapt. Wat zouden de media dan met grote trom schrijven? Dat Vlaanderen weigert de steden nog geld te geven, de bijdrage voor het asbestfonds schrapt, etc of zouden ze schrijven dat het federale niveau deze uitgaven schrapt? Een kwestie van “hineininterpretierung”.

Schotschrift
 
In een Franstalig schotschrift dat de ronde doet via e-mail las ik het volgende:

Mesdames et Messieurs les Flamand(e)s, Je respecte (et suis très attaché à) votre très riche culture et histoire . Elle est respectable et respectée. (…). Verder volgt dan het bewijs dat hij onze taal en cultuur respecteert : Et vous avez raison de vouloir préserver cette langue et cette culture. Mais de là à vouloir l'imposer aux autres .. Car s'il s'agit de langue, là, vous faites vraiment un combat d'arrière-garde !!! Il est inimaginable d'imposer vos dialectes (du Limbabwé, "d'Oelst" (Alost ou Aalst),de la "Vlaamse Kust", de Veûûûûûrne, St Nikkkklôôaââst ou d'Aâââââântwerp'n . Amaï !) Depuis Comines (Komen) jusqu'aux Fourons (Voeren), ils vous faut à peu près une quinzaine de traducteurs !!!

Volgend uittreksel is voor een goede verstaander nog altijd actueel :  “Mesdames et Messieurs les Flamand(e)s, Vous pleurez parce que votre population aurait été "décimée" à cause de l'emploi "militaire" de la langue française pendant la première guerre mondiale ??? (il y a presque 100 ans !) Parce que Vos officiers (flamands en majorité !) donnaient (soi-disant) leurs ordres en Français à de pauvres paysans-soldats néerlandophones (formés dans les deux langues) ??? Sans avoir la prétention d'être un esprit supérieur (comme certains de vos Slimste Mensen et/ou autres B.V.),. Moi, quand on me dit "Links", "Rechts", "Eten", "Pas-Op", "Bucken", "Attack",  "Terug"  ou  "Slapen". il ne me faut pas 4 ans pour l'assimiler !!! Ou bien NOS soldats BELGES d'expression néerlandaise (de l'époque) n'avaient-ils peut-être pas les capacités intellectuelles d'apprendre quelques rudiments élémentaires du langage militaire ?
Kijk eens aan, intellectueel onbekwaam. Slaat dat niet op Di Rupo die mij vijf jaar geleden schreef dat hij zijn best deed om Nederlands te leren en nu nog altijd onze taal onvoldoende machtig is?
 
Pjotr