28 maart 2008

Brief aan de voorzitter van CDenV

Geachte Heer Voorzitter,

Premier Leterme heeft onlangs aan de krant De Morgen verklaard dat ‘zijn partij’ het algemeen belang nastreeft en hij de premier wil zijn van alle Belgen, Vlamingen, Walen, Brusselaars en Duitstaligen. Ik denk dat heel veel kiezers hem hierin willen steunen maar tegelijk ook graag meer informatie zouden willen over de invulling van deze belangrijke uitspraak.

Teruggaand in de tijd en na aandachtig de vele uitspraken van Yves Leterme gelezen te hebben denk ik dat deze uitspraak twee belangrijke standpunten inhoudt:
Alle CD&V kopstukken (waaronder wijze Herman Van Rompuy) hebben gedurende vele jaren gewezen op de institutionele problemen. Ze werden daarbij gesteund door een ganse reeks studies die aantoonden dat het consumptie- federalisme als systeem en het gebrek aan beleidsverantwoordelijkheid van de gewesten oorzaak waren van de onmogelijkheid om op federaal niveau de maatregelen te nemen die aangepast zijn aan de onderscheiden regionale noden van vandaag en de uitdagingen van morgen. Tegelijk werd door niemand de interpersonele solidariteit ter discussie gesteld.

Een tweede standpunt was de concrete invulling volgens beleidsdomein van het programma via de amendementen gestemd door de Vlaamse politieke partijen in het Vlaams parlement, toen Leterme nog Minister President was. Hoewel deze amendementen wellicht dienen aangepast aan nieuwe evoluties mag ik toch aannemen dat deze niet lichtzinnig zijn geschreven en dat ik er mag van uitgaan dat ze inderdaad belangrijk zijn voor de instandhouding van de welvaart in Vlaanderen en het verder samenleven – waarvan de Vlaamse solidair en het wederzijds respect de belangrijkste onderdelen zijn – met de andere gemeenschappen in België.

Wanneer ik de ‘modus operandi’ van Yves Leterme en de CD&V ontleed is het duidelijk dat voor 10 juni 2007 iedereen overtuigd was van de noodzaak aan een grote staatshervorming. Dat met andere woorden deze staatshervorming cruciaal was voor het welslagen van de toekomstige regering. Vandaar het terechte gebruik door uw kopman, Yves Leterme, van het ‘breekijzer’, namelijk: géén CD&V in een regering zonder deze essentiële hervorming en de splitsing van BHV.

Vandaag roepen verlichte geesten op om dat breekijzer te vergeten, om géén woord te houden. Dit is je reinste Reynebeau invulling van het begrip democratie. Hij zou zo graag hebben dat de CD&V zoals vanouds terug échte tsjeven – onbetrouwbare kazakkendraaiers -worden. Dat is de zuiverste expressie van het linkse intellectueel denken waarvan de ware bedoelingen (hierin gesteund door de liberale logebroeders) niets te maken hebben met het algemeen welzijn of andere nobele maatschappelijke behoeften maar enkel tot doel heeft de CD&V – vooral Leterme - en het kartel in diskrediet te brengen. Want laten we eerlijk zijn: als Leterme kiest om zonder een degelijke staatshervorming door te gaan dan zegt hij in feite dat CD&V de verkeerde analyse maakte, dat België géén dringende behoefte heeft aan een staatshervorming en dus dat al de argumenten van de Vlaamse regering – zijn regering – geen steek houden.

Los van de mogelijke electorale impact van dergelijke politieke bocht, vind ik het nog belangrijker voor uw kiezers om een antwoord te krijgen op volgende vraag:

Was de maatschappelijke analyse van CD&V voor de verkiezingen fout en zo ja, kunt u aangeven waar deze redenering fout was en welk alternatief CD&V ondertussen bedacht om het breekijzer te laten vallen (en terug te keren naar de goede oude tijd waar beloften alleen maar dienden om het kiesvee te lokken naar de stal)?

Geachte Heer Voorzitter,
U zult ongetwijfeld begrijpen dat in een democratie de mensen recht hebben op een verklaring. Ik zou U daarom dank weten, uw antwoord te mogen lezen zodat ik het net zoals deze brief kan doorsturen naar de lezers van mijn privé nieuwsbrief.

Hoogachtend,
Pjotr