11 maart 2008

Etienne Schouppe antwoordt op mijn brief

Geachte heer Therie,

Uw mail met commentaar over de recente politieke ontwikkelingen heb ik met aandacht gelezen. Dank voor uw reactie.

Graag wil ik nogmaals ons standpunt verduidelijken.
De zogenaamde "Raad van Wijzen" werkte een communautair voorstel uit dat de basis legt voor een staatshervorming. Dat voorstel moet nu verder worden ingevuld en in wetteksten gegoten. Het is dus een stap in een langer proces.

Na een lange periode van Franstalige afwijzing, is er nu een concreet perspectief op meer bevoegdheden voor de gemeenschappen en gewesten. Dat moet Vlaanderen de kans geven om het beleid nog beter af te stemmen op de eigen noden van de Vlamingen.
CD&V had een staatshervorming gevraagd die zowel de huidige regionale bevoegdheden homogener zou maken, als nieuwe bevoegdheden zou toekennen aan de gemeenschappen en gewesten. Dit akkoord voorziet twee luiken die duidelijk ingaan op onze vragen.
Het reeds bereikte akkoord slaat op meer homogene bevoegdheden; zaken die belangrijk zijn voor de mensen, zoals bijvoorbeeld verkeersveiligheid, de huurprijzen van woningen, kinderopvang, sociale economie of het vergoeden van landbouwers na een ramp.
Het akkoord legt eveneens de thema's van het tweede luik vast, inclusief de garantie van een duidelijke timing. Binnen de volgende regering moeten wijzigingen worden doorgevoerd over onder meer het arbeidsmarktbeleid, het gezondheidsbeleid, het gezinsbeleid, het openbaar ambt en het vervolgingsbeleid op het vlak van gewestbevoegdheden. Dit tweede luik moet voor het zomerreces door het parlement worden goedgekeurd.
Ook zal worden nagegaan hoe de deelgebieden meer kunnen worden geresponsabiliseerd voor hun beleidsbeslissingen en in welke mate hun fiscale autonomie kan worden uitgebreid.
De bezorgdheid van velen is natuurlijk: zijn er wel voldoende garanties voor dit tweede luik? Er zijn drie belangrijke overwegingen daarvoor. Één: het akkoord in het comité der wijzen legt uitdrukkelijk de thema's vast. Twee: er is een duidelijke en bindende timing vastgelegd, het tweede luik moet voor het parlementair reces goedgekeurd zijn in het parlement. Drie: de Vlaamse regering zet geld opzij om een globaal begrotingsevenwicht in ons land mogelijk te maken, maar ze doet dat enkel onder de voorwaarde dat de afspraken over de staatshervorming correct worden uitgevoerd.
We beseffen zeer goed dat we er nog lang niet zijn. Toch vonden we het nodig om deze eerste stap te zetten. De tocht gaat langzaam en is moeilijk, maar we gaan wel de juiste richting uit. CD&V wil de komende dagen, weken en maanden blijven werken aan een goede staatshervorming. Aan het einde van de onderhandelingen zullen we definitief oordelen of het voor ons voldoende is of niet.

Met vriendelijke groet,
Etienne Schouppe
Algemeen voorzitter CD&V