19 april 2011

Vakantie voor iedereen

ANDERS GELEZEN

In vorige Anders Gelezen verwees ik naar een klakkeloos overgenomen hoofdartikel in dS (4/04) met nogal oppervlakkige conclusies over het belang van de cultuursubsidies. Blijkt dat daar een sluitende verklaring voor is: de Paasvakantie begint bij dS vroeg en zeg nu zelf, evenveel bladzijden vullen met de helft van de redactie kan toch niet zonder kwaliteitsverlies, tenzij de journalisten op gewone dagen op hun luie kont zouden zitten. Gelukkig zijn deze tijd ook veel lezers met vakantie en valt het minder op.

Vakantie was het in elk geval op donderdag (14/04) met een hoofdartikel gebaseerd op eenzijdige informatie dat op de voorpagina spectaculair oogt maar vatbaar is voor kritiek. Onder de titel “Meer Vlamingen dan Walen op loonlijst overheid” schrijft Guy Tegenbos dat per duizend inwoners er 96 Vlamingen tegenover slecht 92 Walen in de openbare dienst werken. In procent van de werkende bevolking blijft het wel negatiever voor Wallonië met 33,71 % en 5 % minder voor Vlaanderen (28,67 %). Hij haalt de mosterd uit een studie van Itinera uitgevoerd door Hindriks en De Vos die met deze cijfers één van die hardnekkige clichés die Vlamingen hebben over de Walen willen doorprikken. Getrainde lezers van dS weten dat ze best eerst een nachtje slapen vooraleer te oordelen. Nu ook, want de dag erop staat in een artikeltje op blz 13 dat het hoofdartikel van daags voordien een beetje kort door de bocht is. “Wallonië toch nog op kop in openbare jobs” staat er te lezen. Auteur, “g.teg.” relativeert het hoofdartikel van de dag ervoor na een reactie van socioloog Jan Hertogen die beweert dat de studie van Itenera niet klopt. Ze “vergaten” al of niet bewust - met academici is dat moeilijk uit te maken - onder meer het spoor, de post en de gemeentelijke politie mee te tellen. De juiste cijfers inzake het deel van de werkgelegenheid zijn wel nog negatiever voor Wallonië 38,6 % of 6 % minder goed dan Vlaanderen. Ook per duizend inwoners wordt het negatief voor Wallonië, 149 tewerkgestelden in de openbare sector tegenover 144 voor Vlaanderen. Kortom, ondanks de hogere noden in de Vlaamse welzijnssector blijft de scheefgetrokken situatie bestaan. Conclusie: het is ten zeerste aanbevolen om dS élke dag en minstens één week lang te lezen. De rubriek “correcties en aanvullingen” volstaat bijlange niet.

Roger Van gheluwe, een ‘godsgeschenk’ voor de media in deze komkommertijd was goed voor ettelijke bladzijden met uitgemolken weetjes die zelfs als primeur werden verkocht hoewel Knack daarover een jaar geleden al berichtte (het tweede slachtoffer van RVG).

Toch nog enkele opvallende artikels in dS, onder meer dat van Peter De Roover (VVB) die opmerkt dat het de ‘slechte Vlamingen zelf zijn die deze term uitvonden en hij nergens in het archief van dS een flamingant vond die dat verwijt gebruikte. Wie dit artikel niet las? Marc Reynebeau, want zie, op 16/04 maakt hij een paginahoge tabel met de eigenschappen van de goede en de slechte Vlaming. Hij is uiteraard een slechte Vlaming. Even de criteria citeren: soort onderbroeken, hond of kat hebben, donkere trappist versus witte wijn en cava, trompettist versus djembé, hangt de vlag uit op 11 juli of niet is een geus of denkt dat hij een calimero is. Voilà een volle bladzijde uit de kwaliteitskrant dS wanneer het vakantie is voor iedereen.

Komen we dan toch aan het politieke nieuws, dan is er een interessante opiniebijdrage van professor Carl Devos. Blijkbaar niet met verlof en evenmin in New York ondanks de uitnodiging van de Columbia universiteit om te spreken over het nationalisme in België. Dave Sinardet een beetje méér vedette, had blijkbaar iets minder academisch werk in eigen land en ging er wel naartoe.

Over de ontmoeting van VOKA met de voorzitters van de Franstalige partijen waar VOKA duidelijke Vlaamse taal sprak en uitgebreid werd geciteerd in de Franstalige krant lezen we nauwelijks iets in dS. VOKA niet belangrijk of té Vlaams?

Dan zijn er nog de vermakelijkheden van de vermoeide “sitting down comedians”, Louis van Leuven en onze teerbeminde kunstenaar Marc Eyskens die – onder ons gezegd en gezwegen – helemaal niets meer in de pap te brokken heeft in zijn eigen partij en daarom in navolging van Eric van Rompuy de aanbeveling van Herman Van Rompuy volgt: be free! Iedereen schiet de laatste dagen graag op N-VA die niet om het even welk compromis wil slikken en dus aan de kant moet geschoven worden. Even anders gedacht: wanneer de onderhandelingen duidelijk maken dat de standpunten van de twee opponenten onverzoenbaar zijn, zou het dan niet logisch zijn beide eruit te kieperen? Een regering dus zonder de onwillige PS en N-VA? Maar neen, de PS treft geen fout. Nochtans las ik geen enkel redelijk PS compromis, zeker niet de nota Di Rupo waarmee alleen een heel kleine minderheid, SP.A en Groen!, bereid waren om deze als onderhandelingsbasis te aanvaarden. Dan maar een regering vormen zonder nieuwe verkiezingen? Democratisch onverantwoord maar ondertussen weten we dat dit voor de traditionele partijen geen onoverkomelijk bezwaar is. Dat de media wat graag als megafoon meedoen met al die onzin zou ons nog doen vergeten dat de stilte van Wouter Beke (CD&V voorzitter) en de hoofdrolspelers normaal is en de krantenvulling berust op giswerk.

In de Franstalige pers vinden ze het beslist leuk om al die aanvallen op N-VA te mogen citeren. In LLB online (19/04) klonk het zo : « Fortes déflagrations dans le camp flamand. Les salves partent de tous côtés, mais atterrissent toujours dans le même jardin, celui de la N-VA, accusé de rendre impossible tout accord institutionnel avec les francophones. » Zou het iemand verwonderen dat er in deze kranten met geen kwaad woord wordt gesproken over de PS? Dat is de reden waarom de Vlamingen nooit tot een deftig resultaat kunnen komen. Het onvermogen om het partijbelang ondergeschikt te maken aan een Vlaams gemeenschappelijk standpunt voor een copernicaanse en dus ‘systemische’ hervorming. De nota Vande Lanotte is zelfs voor Belgische Mia Doornaert – persoonlijke raadgever van premier Leterme op radio 1 – onvoldoende en niet de grondige hervorming die België nodig heeft.

Anders gedacht: terwijl de helft van de redactie van dS op vakantie is, begon voor de politici de verkiezingsstrijd of worden ook verkiezingen overboord gekieperd?

Pjotr
ANDERS GELEZEN