26 mei 2015

Mijn wereldGraag deel ik met u de stilte van deze mijmering, neergeschreven door mijn vriend


Paul Van Camp

Ooit militair, oud-vakbondsafgevaardigde en nog zoveel meer.
 
Veel leesplezier,
Pierre 'Pjotr' Therie
 
                         Mijn wereld                           
Ik heb toch al wat gezien
en meegemaakt
mijn deel gehad
van het goede
en het kwade.
Mensen die hun leven gaven
voor hun evenmensen
mensen die hun evenmens
hebben bestolen en bedrogen.
Opgelet, ik leef al lang
Heb de slechtgelovigen
Op de brandstapel gezien
zo lang geleden
en zie nu
De andersgelovigen
met duizenden uitmoorden.
Ik zag mensen onderwijzen
en uit de ongeletterdheid halen.
Ik zag ze meesterwerken maken
en zag deze ook  stelen of vernietigen.
Ik zag verplegers en religieuzen
zieken opnemen en verzorgen
Ik zag ze ook kinderen
verduisteren
omdat ze in zonde verwekt waren.
Ik zag weeskinderen opnemen
met onnoemelijke liefde
maar zag ze ook soms
 als slaaf behandelen.
Ik zag het God-zijn
en diens boodschap
met  overtuiging en geestdrift
verkondigen
en ook verkondigers en boodschappers
de boodschap vernielen.
Ik zag medemensen zwoegen
ten bate van vrouw en kind
en toch sterven in armoede
en ellende
maar zag   er ook
die zich verzamelden
om het lot van deze mensen
te verbeteren
en te zorgen voor een waardig bestaan.
Ik zag leiders die hun volk
met beloften stil hielden
en zich verrijkten
zonder schaamte.
Ik zag ze, verkozen door hun volk
verglijden
van verraad naar verraad.
Ik zag de rechtvaardigen
smeken het volk te redden
uit zijn diepe val
en het gebeurde niet.
Ik hoorde een triomfantelijke kreet
dat de leeuw geen tanden had,
en de kreet was juist.
Degene die zong
dat hij voor geen vreemde zou buigen
ziet zijn nazaten
de hielen likken
van bezetters die me belagen
met woord of geweld
want ik ben bekrompen en kneuterig
enggeestig en zelfs racistisch
als ik durf zeggen
waar het op staat.
Misschien is de kering nabij
maar ik twijfel
want weinig leiders en pennen
zijn moedig
Mijn naam is Vlaanderen
Mijn waarden zijn Westers.