27 november 2013

Omgekeerde braindrain


 


MEDIA EN POLITIEK ANDERS GELEZEN


 

Nu het minder goed gaat in Europa keren hogeropgeleide Vlamingen van buitenlandse afkomst terug naar hun land van herkomst. Is deze omgekeerde braindrain een probleem of een positieve evolutie?
In DS (26/11) schrijft Veli Yüksel (Vlaams parlementslid, CD&V) over een blijkbaar nieuw fenomeen: de ‘allochtone braindrain’, de terugkeer van hogeropgeleide allochtonen naar hun land van herkomst. Voor deze braindrain zijn er volgens Yüksel meerdere redenen, de interessante economische situatie, de aantrekkelijkheid van het thuisland - sociaal en cultureel, maar ook de discriminatie waar de allochtonen in Vlaanderen aan onderhevig zijn.

Discriminatie op school


Voor deze discriminatie verwijst Yüksel naar een reeks daarover die in DS werd gepubliceerd (‘De zwarte lijst’, 26 oktober – 2 november 2013). Een aflevering daarvan gaat het over discriminatie op school. “Volgens Noel Clycq, coördinator van het onderzoeksproject, leven bij heel wat leerkrachten wel degelijk discriminerende beelden van de kinderen. Maar hij vertelt erbij dat “Kinderen met een Poolse of Chinese achtergrond ‘voorbeeldminderheden’ zijn. Ze gelden, anders dan de Turkse of Marokkaanse kinderen, als heel gedisciplineerd en ambitieus – terwijl ook hun ouders een andere taal dan het Nederlands spreken”.

Er is duidelijk een meningsverschil tussen de ‘discriminerende leerkrachten’ (die steevast als de slechteriken worden voorgesteld) en de ‘gediscrimineerde leerlingen’ van Marokkaanse en Turkse afkomst (altijd de slachtoffers). Vermits het niet gaat om een taalachterstand, zou het interessant geweest zijn om te horen van de onderzoekers of er ook onderzoek gebeurde naar het onderscheid in functie van het thuisland. Helaas, in het politiek correct denken komt dergelijke kritische vraag niet aan bod. Is dit een vergetelheid of een weigering om relevante verschillen tussen specifieke gedragingen van de verschillende groepen allochtone leerlingen te willen erkennen?
Een punt dat niet aan bod komt zijn de mogelijke verschillen tussen hogeropgeleide en laaggeschoolde allochtonen. Zou het te ver gezocht zijn te denken dat over het algemeen hogeropgeleiden veel gemotiveerder zijn en hun werkethiek sterker ontwikkeld is? Is dat trouwens geen fenomeen dat helemaal niets met discriminatie te maken heeft, en voorkomt in elke gemeenschap, autochtoon of allochtoon? Zou het kunnen dat zij daardoor veel minder last hebben van discriminatie dan de minder gemotiveerde laaggeschoolden? Dat de discriminatie van deze categorie nauwelijks een rol speelde bij hun eigen beslissing om terug te keren naar hun ‘eigen land’ om het daar waar te maken?
Wat in elk geval een goede reden is voor de terugkeer van ambitieuze allochtonen naar hun land van herkomst is de gewijzigde economische situatie. Turkije is aan een economische opmars bezig en vermits iedereen (ongeacht zijn herkomst) liever rijk dan arm is, ligt het voor de hand dat ze daar meer kansen hebben. Moet daar opnieuw de discriminatie bij gehaald worden? Is Vincent Kompany weggelopen omdat hij hier gediscrimineerd werd of vertrok hij gewoon voor de poen en het prestige?

Discriminatie op de arbeidsmarkt 


Wie nu nog durft te beweren dat er geen discriminatie is op de arbeidsmarkt is een racist ‘pur sang’. En wie beweert dat discriminatie alle achterstelling op de arbeidsmarkt verklaart, die is al even dogmatisch en ongenuanceerd bezig.
Zouden er niet heel veel Vlamingen zijn die niet discrimineren wegens taal, huidskleur, naam of herkomst, maar wel bepaalde allochtonen weigeren omwille van onaangepaste gedrag en een bedenkelijke werkethiek of te onrealistische verwachtingen? Onderzoeken en consistente feedback vanwege rekruteerders bevestigen dat dit absoluut geen zwart-wit verhaal is.
Ik weet het, dat is vloeken in de politiek correcte kerk. Daarom dat voorbeelden hiervan nauwelijks de media halen. Zou veel meer nuancering en minder eenzijdigheid niet bijdragen tot een objectiever en eerlijker debat?

Een positieve evolutie


Dat er aan deze omgekeerde braindrain een positief aspect zit las ik niet bij Yüksel. Nochtans is het duidelijk dat de thuislanden met deze terugkeer gediend zijn. Is dat geen goed voorbeeld van een geslaagde vorm van internationale samenwerking?
Zo ziet Yüksel het echter niet. Hij blijft steken in het bekrompen eigenbelang van zijn gemeenschap die door deze braindrain een deel van haar rolmodellen verliest. Blijkbaar is Vlaanderen toch niet zo slecht voor haar allochtone medeburgers. Of is een mooie toekomst in het land van herkomst een stap achteruit?
Waarom elk probleem met ingeweken Vlamingen te pas en te onpas herleiden tot een discriminatie debat? Wil men het probleem echt oplossen dan zou het alvast helpen mochten de politiek correcte media de kerkhofstilte over dit thema doorbreken.

 

Citaten van de week


 

Knack: “Het Belgisch leger moet zich verantwoorden voor zijn rol in de bootramp in de Middellandse Zee in maart 2011. Drie overlevenden hebben een klacht ingediend bij de onderzoeksrechter in Brussel. Zij willen weten in hoeverre het Belgisch leger verantwoordelijkheid draagt voor de bootramp waarin 63 mensen het leven lieten. De drie overlevenden worden gesteund door verschillende mensenrechtenorganisaties”. Anders gelezen, aan de verplichting om hulp te bieden op zee valt er niet te tornen. Ook niet wanneer de vluchtelingen hun noodsituatie zelf georganiseerd hebben. Wat hier welk eens het geval kan zijn. Maar de hulpbieder heeft wel het recht om hen af te zetten in een haven van het land van waar ze vertrokken zijn en niet in de haven die ze willen bereiken.
 

Bart Sturtewagen in zijn Commentaar dS (26/11): Het komt steeds vaker voor dat goedopgeleide mensen met een buitenlandse achtergrond ons land verlaten en gaan werken in het land van hun voorouders. In Turkije en Marokko groeit de economie meer dan hier en liggen voor hen kansen. Moeten we rouwig zijn om die braindrain?
 

Yvon Mayeur in DS (21/11): Brussels OCMW-voorzitter Yvan Mayeur – die midden december de burgemeesterssjerp overneemt van partijgenoot Freddy Thielemans – heeft zich de toorn van zijn collega’s op de hals gehaald. ‘Vlaamse OCMW’s sturen mensen waarover ze zich niet willen ontfermen gewoon naar Brussel’, zei hij gisteren in Le Soir (DS 20 november). Wie geen Nederlands spreekt, krijgt in Antwerpen gewoon geen steun, zegt Mayeur. ‘Ik heb mijn buik vol van dit Vlaanderen dat zijn verantwoordelijkheid niet opneemt.’ (…) Specifiek voor Antwerpen geldt dat onkunde van het Nederlands almaar vaker opduikt als (één van de) redenen om mensen een leefloon te weigeren. ‘Men verpakt dat in een uitgebreide motivering, maar het is duidelijk dat mensen geen alternatief aangeboden krijgen. Op die manier betaalt Brussel de sociale politiek van Antwerpen.’ Anders gelezen, zou het goed zijn mochten de Frasntaligen bereid zijn om de Franstalige allochtonen te integreren. Dan moeten dat boerentaaltje niet meer leren.

 
DS (25/11): Het stond zaterdag zwart op wit te lezen op een ‘top secret’-document dat werd afgedrukt in NRC Handelsblad: België – en ook Nederland, Frankrijk, Duitsland, Noorwegen, Zweden, alsmede Algerije en Tunesië – worden al sinds 1946 afgeluisterd door de Amerikaanse inlichtingendienst NSA. Reactie Di Rupo: “Geen commentaar”. Anders gelezen, is het geen geheim dat in elke Europese hoofdstad alle ambassades van de grote landen (waaronder de Amerikaanse) niet enkel een officiële vertegenwoordiger hebben van het Departement Defensie, een Defensieattaché, maar ook vertegenwoordigers van hun inlichtingenorganisaties. Zouden die mensen daar dan al die jaren met hun duimen gedraaid hebben?

 

Pjotr