17 december 2012

Beste Anders Nieuws lezers


 
            Met deze speciale oproep wil ik U voorstellen om samen iets te doen voor een goed doel. Vijf jaar na de vorige actie – herinner u de Pjotr fietsen voor mindervaliden in 2007 – doe ik opnieuw beroep op uw genereuze steun.  
 

Laten wij samen een kunstenproject van en voor mindervalide jongeren steunen

 
Een woordje uitleg: Toen ik Bataljonscommandant was van het 11 Genie, hebben wij aan verschillende instellingen steun verleend (afbraak en bouwwerken). Eén van die instellingen is het DVC Bernadette, nu De Triangel te Lovendegem. Bij elk bezoek kon ik vaststellen met hoeveel engagement het centrum werd gerund maar ook hoezeer de nood aan allerlei, soms kleine dingen, bleef bestaan. Tijdens een recente ontmoeting met enkele medewerkers van deze instelling vertelden ze mij over een financieel probleem. Hun aanvragen om steun voor een project waarbij  de mindervalide gasten kunstwerken in duurzame materialen creëren die een plaatsje krijgen in de “beeldentuin” van het dienstverleningscentrum, werden geweigerd. Blijkbaar is er wegens de besparingen enkel nog geld voor kunst met een grote K. Twee uitzonderingen: de gemeente Lovendegem schonk een bescheiden bedrag en het 11 Geniebataljon heeft toegezegd om de betonnen sokkels te maken waarop deze kunstwerken zullen geplaatst worden.
Voor meer Info over dit project zie http://www.dvcdetriangel.be/BeeldenrouteFolder.pdf

 Beste lezers,

Voor mensen met een verstandelijke handicap is zo’n project zeer waardevol en een beeldentuin zou een blijvende positieve stimulans zijn voor hun verdere evolutie. Is dat geen zeer goede reden om een helpende hand te reiken?

Mag ik u twee formules voorstellen om uw genereuze steun te betuigen

 
Formule één: U stort uw bijdrage aan het DVC De Triangel op reknr  IBAN BE92 8904 1405 3423 met de vermelding “Pjotr steunt kunst” (verplicht te vermelden want anders weten ze niet waarvoor het is). Voor een bedrag vanaf 40 euro ontvangt U een fiscaal attest.

Formule twee: Velen onder U steunen reeds verschillende goede werken en misschien past het U ditmaal beter om een bedrag kleiner dan 40 euro te schenken. Om voor De Triangel een optimaal rendement te bekomen stel ik voor dat U deze bijdrage stort op mijn reknr IBAN BE53 7995 0972 0753 met de vermelding “Pjotr steunt kunst”. Ik voeg daar zelf 25 % van uw bedrag bij (tot max 500 euro) en  stort dit door aan DVC De Triangel.

Het totale bedrag zal ik later met veel genoegen meedelen.

Beste lezers,

Welke formule U ook kiest, de glimlach van deze gasten is onbetaalbaar!

Alvast hartelijk dank en een vriendelijke groet,

Pierre ‘Pjotr’ Therie

PS: de vorige actie ‘Pjotr fiets’ (met een veel beperkter leespubliek) leverde 3.650 euro op.