18 november 2008

Brief aan minister van staat De Croo

Geachte Heer De Croo,

Ik las de berichtgeving over uw laatste pennenvrucht “België barst? Vragen aan de separatisten”. U stelt daarin vragen waar ik eveneens heel graag een antwoord zou willen op hebben. En dus wil ik ook de separatisten vragen om hierop te antwoorden.

Maar misschien zullen ze niet willen of kunnen antwoorden en daarom vraag ik u of u soms de antwoorden niet kent op uw vragen? Immers, uit wat ik las op uw webstek kan ik afleiden dat u heel goed weet waarover u praat, het tegendeel zou mij trouwens verbaasd hebben. U heeft het niet over een pietluttig probleempje maar over ‘enorme implicaties’ en ‘enorme economische gevolgen’.

Weet u mijnheer De Croo, ik hecht veel belang aan een onderbouwde argumentatie en probeer daarbij om mensen niet te vatten in (alleen maar) cijfers, of uitspraken te doen over de economie zonder cijfers.

Ik had de gelegenheid (nog) niet om uw boekje te lezen maar zou het kunnen dat wat u zegt niet onderbouwd is door cijfers, tenzij enkele oppervlakkige gegevens die men in elke krant kan lezen, zoals de kostprijs van een instelling of het aantal tewerkgestelde Vlamingen in Brussel? Zou het kunnen dat u deze problemen enkel ‘in abstracto’ ziet? Geen becijferde studie met diepgravende cijfers, geëvalueerd in een globale context, waardoor ze kunnen afgewogen worden tegen de actuele voor- en nadelen van België? Mocht dit zo zijn, zou het dan niet intellectueel eerlijker zijn om te zeggen dat u het ook niet weet in plaats van te insinueren dat bij een scheiding de wereld zal instorten, hoewel empirisch het tegendeel bewezen werd bij de scheiding van Tsjechië en Slowakije?

Geachte Heer De Croo, ik las enige tijd geleden dat uw vrouw zich nogal laatdunkend uitliet over het ‘gewone volk aan de balie’ en dat u daar niet gelukkig mee was. Mag ik u daarom vragen om niet op uw beurt dezelfde inschattingsfout te maken door het verstandelijk vermogen van zeer veel weldenkende Belgen te onderschatten. Of is het toch geen intellectueel maar eerder een mentaal probleem?

Mag ik refereren naar een reactie van Peter De Roover in De Standaard, die de lichtheid van uw studie als volgt samenvat: "Hij (De Croo) verrijkt de economische wetenschap met het gloednieuwe concept van de kosten-zonder-baten-analyse".

Mijnheer De Croo, wat dacht u van deze commentaar?

Hoogachtend,
Pjotr