10 augustus 2013

Over titels en teksten


 


MEDIA EN POLITIEK   ANDERS GELEZEN


 

Wanneer een krant of weekblad zoveel mogelijk lezers wil interesseren dan is het goed om voor elk wat wils te schrijven. Dan kan elk op beurt eens ziede-wel-dat-ik-gelijk-heb, roepen. Eens anders lezen?
Om dit te illustreren vergeleek ik enkele titels In DS met de inhoud van het artikel en zie, het is een mooi staaltje van ziede-wel-dat-ik-gelijk-heb.
 
“Regionalisering veroorzaakt fiscaal labyrint is de titel in dS van twee augustus. Hoera roept de unitarist, ziede-wel-dat-ik-gelijk-heb! Al dat geregionaliseer is pure miserie. Leve het unitaire België. De boodschap is duidelijk. Verder lezen hoeft niet meer.
Wat is dat nu weer, zal een ander lezer denken van deze titel. En omdat het zijn gedacht niet is moet hij wel verder lezen en vooral blijven nadenken. Blijkt nu uit de tekst dat niet de regionalisering een probleem is maar wel de manier waarop de onderhandelaars die regionalisering realiseerden. Jef Wellens, fiscaal expert bij Kluwer heeft weinig woorden nodig: “De drie gewesten krijgen eigen fiscale bevoegdheden, maar de federale staat behoudt het merendeel van zijn fiscale taken. In plaats van één fiscale autoriteit krijgen we er in de toekomst vier, die elk eigen accenten kunnen leggen”. Ziede-wel-dat-ik-gelijk-heb! roept de unitarist nogmaals. Ah ja, zegt de andere, waarom konden ze niet één niveau bevoegd maken voor alles? Laat Vlaanderen voortaan zorgen voor zijn eigen fiscale inkomsten en dan is er toch ook maar één fiscale autoriteit meer? Die brengt het beleid dichter bij de mensen en kan beter maatwerk afleveren. Dan kunnen we een ministerpost op federaal niveau afschaffen en elk betaalt voor zijn eigen administratie. Dat laatste zou ongetwijfeld de beste stimulans zijn om de administratie af te bouwen.  Wie het complex wil houden en veel ambtenaren nodig heeft moet het dan maar zelf betalen.
Waar specialisten het wel over eens zijn: “Een aantal fiscale spelregels zal niet langer voor alle Belgen dezelfde zijn”. Zijn die dan ooit zo gelijk geweest?  
Conclusie van deze ‘anders gelezen’: wie te lui is om na te denken moet voor het unitaire België stemmen. De titels lezen volstaat dan. Wie confederalist is, wordt verondersteld zelf kritisch na te denken. Of is dat ook een communautaire uitspraak?
 
“Ik ben klaar voor onafhankelijkheid”, zo las een titel in dS op drie augustus. Ziede-wel-dat-ik-gelijk-heb, riep de Belgicist, al die NV-A’ers zijn separatisten. Ze willen België kapot. Opnieuw heeft de redactie van dS begrepen dat Belgicisten intellectueel eerder luie mensen zijn.
Wat wil dat nu zeggen, vraagt een andere lezer zich af? Dat Theo Francken klaar is voor onafhankelijkheid, allemaal goed en wel, maar wat dat betekent voor 2014 is helemaal niet spectaculair want wat verder staat dat Vlaanderen klaar is voor de onafhankelijkheid. Logistiek, organisatorisch, administratief kunnen we op eigen benen staan. Nog verder in de tekst zegt hij dat N-VA in 2014 fiscale autonomie en de splitsing van de sociale zekerheid eist. Als dat separatisme is, dan vraag ik mij af wat Guy Verhofstadt en Pieter De Crem indertijd bedoelden met hun gespierde confederalistische uitspraken? Toch geen weldenkend mens die eraan twijfelt dat Vlaanderen dit aankan? Theo Francken is zelfs bescheiden in vergelijking met Geert Bourgeois die in dezelfde krant enkele maanden geleden sprak over ‘bijna alles’ te decentraliseren. Wat Bart De Wever, Geert Bourgeois, Jan Peumans en nu ook Theo Francken ons duidelijk laten weten is dat ze een mooie droom hebben maar ondertussen ook pragmatici zijn. Belgicisten daarentegen durven zelfs niet meer dromen.  
 
Moet Anders Gelezen het hebben over de splitsing van het gerechtelijk arrondissement BHV? Neen. Maar het wordt wel amusant om te zien hoe Servais Verherstraeten zich hier uit zal praten. Het wordt alsmaar moeilijker om de schuld bij N-VA te leggen. Ze moeten nu rekenen op de Franstaligen om het akkoord aan te passen, dat naast een werklastmeting eveneens garandeert dat de Franstaligen minstens 80 % behouden. De meeste van die functies zijn trouwens al bezet en is er nu één zot die denkt dat het Franstalig establishment die mensen zal naar huis sturen?  Wie het zou gemist hebben, een kritisch artikel in Knack (door advocaat Fernand Keuleneer) en een duidingsbijdrage in De Tijd:   http://www.tijd.be/r/t/1/id/9385090.

 

Citaten van de week


 

Bart Sturtewagen in dS: “Met het gerechtelijke BHV-dossier hebben de onderhandelende partijen een aanzienlijk risico genomen. Het is technisch en het is voor velen ver van hun bed, maar het kan nog altijd gaan etteren. Als je aan een draadje trekt, kan het hele weefsel ontrafelen. Het is vanzelfsprekend altijd mogelijk om de Belgische compromismachine weer eens aan te zwengelen en wat mensen extra te benoemen aan beide zijden, zodat iedereen tevreden is. Maar ten eerste is dat geen goed bestuur en ten tweede wekt dat het vermoeden dat er in België nooit iets zal veranderen wat dat betreft. Federaal premier Elio Di Rupo mag dan iedere dag een zomerse tweet rondsturen waarin hij de realisaties van zijn ploeg bejubelt, de afrekening over enkele maanden zal niet op basis daarvan worden gemaakt”.
 
Fernand Keuleneer in Knack online:Natuurlijk, de wet waarborgt de Franstaligen een minimumaantal magistraten, griffiers en medewerkers van griffies en parketsecretariaten, meer bepaald ten belope van 80% van het oude “kader”. Goed gespeeld van de Franstalige magistraten. Een aanpassing van de verdeling zal dus bijkomende budgettaire middelen vereisen. En niet alleen voor de magistraten, ook voor de griffies en de parketsecretariaten. Dit is een hallucinant inefficiënte “hervorming”. Heel veel geld is er ondertussen al over de balk gegooid, honderden aanwervingen zijn gebeurd voor Franstalige griffies en parketsecretariaten, maar dat kon blijkbaar allemaal in de euforie van het grote akkoord. (…) Heel veel Vlaamse magistraten, advocaten en andere burgers hebben fundamentele bedenkingen bij de andere onderdelen van deze wet (inefficiënte coördinatie tussen parketten en onderzoeksrechters, verplicht Franstalig diploma voor Brusselse procureur, Franstalige substituten van Brussels parket in Halle-Vilvoorde, asymmetrische bevoegdheden van de procureur Brussel en de procureur H-V). Het Grondwettelijk Hof moet er zich nog over uitspreken. Maar als er in de wet een bepaling staat die maar hoeft uitgevoerd te worden om een foutieve verdeling van kaders die de Vlamingen benadeelt recht te trekken, waarom vragen Vlamingen dan precies op dit punt een “nieuw akkoord” (even vergetend dat er een wet is)?” Anders gelezen, is goed bestuur (minder dan 80 % Franstaligen) voor advocaat Keuleneer niet belangrijk. Servais Verherstraeten zal het graag horen.
 
De Standaard: “Koning Filip gaat meer reizen dan zijn vader, koning Albert. De kersverse vorst wil twee staatsbezoeken per jaar doen, waarvan één buiten Europa. Waarschijnlijk gaat het dan naar Japan of Turkije, maar eerst komen de buurlanden aan de beurt. (…) Zulke staatsbezoeken kosten geld, en daarom zal er gesnoeid worden in de economische missies. Er zullen er nog maar twee per jaar plaatsvinden in plaats van vier”. Anders Gelezen, de promotie van Philippe de Belgique is belangrijker dan de hoofdzakelijk Vlaamse exportpromotie. Goed begonnen!
 
De Morgen: “De MIVB liet eind juni weten dat het een bestelling van 93 standaardbussen en 79 gelede bussen had geplaatst bij EvoBus, een filiaal van het Duitse Daimler. Dat contract heeft een waarde van zo'n 50 miljoen euro. EvoBus, dat bussen van het merk Mercedes bouwt, haalde het in de toekenningsprocedure van een resem concurrenten, waaronder de Belgische bussenbouwers Vanhool en VDL Bus Roeselare. Die bestelling gold tevens als de start van een zogenaamd raamcontract, waarbij de vervoersmaatschappij de komende vijf jaar naar believen bussen kan bijbestellen tegen dezelfde voorwaarden, zonder dat daarbij een nieuwe aanbesteding nodig is. In die vijf jaar denkt de MIVB in totaal 150 standaardbussen en 225 gelede bussen - of harmonicabussen - te zullen bestellen. De echte waarde van het contract ligt dus nog een pak hoger dan de 50 miljoen euro van die eerste bestelling. Het mag dan ook niet verbazen dat de concurrentie met argusogen de aanbesteding onder de loep nam. En die was allesbehalve naar de zin van VDL Bus Roeselare. “We hadden onze zinnen op dit contract gezet”, zegt VDL-topman Peter Wouters in een reactie. “Maar voor de zomer hoorden we dus dat we geen van de twee delen van de bestelling hadden binnengehaald. We waren twee keer nipt op de tweede plaats geëindigd. De aanbestedingsprocedure bestond voor de orders voor beide types bussen uit twee delen, die allebei gequoteerd werden op 100 punten. Wie de beste score haalde op het geheel, kreeg het contract. Op financieel vlak was het verschil voor beide orders miniem. Het verschil werd dus gemaakt in het technische deel van de aanbesteding. Maar toen we dat gingen bekijken, stootten we op de ene rariteit na de andere”. Anders gelezen, vrijhandel is  belangrijk maar dan moet er ook eerlijke concurrentie zijn. Vergelijkbare loonkosten bijvoorbeeld. Kan iemand zich inbeelden dat het Belgisch leger geen FN wapens zou kopen? Of dat Pieter De Crem voor de opvolger van de geleasde Airbus een vliegtuig zou kiezen dat de Waalse luchtvaartindustrie niet bevoordeelt?
 
Pjotr

 

Geen opmerkingen: