15 januari 2015

Charlie is tegen de sharia


MEDIA EN POLITIEK  ANDERS GELEZEN


 

Europa heeft dringend leiders nodig die duidelijkheid durven  scheppen over de Islam en de sharia: een strijd tegen onwetendheid. Er is geen nood aan meer oorlogswapens maar aan een algemene morele mobilisatie.

Zekerheden


Bij onze soms nogal frustrerende pogingen om de wereld rondom ons te verstaan zijn we voortdurend op zoek naar uitwegen, naar zekerheden. De meest effectieve uitweg is religie. De godsdienst geeft, met zijn axiomatische constructen, antwoord op al de rondvliegende existentiële vragen en biedt een solide fundament voor het leven. De redenering is aan de basis vaak simpel: Waarom? Daarom! Dat wordt natuurlijk verpakt in dikke theologische traktaten, maar die veranderen aan de essentie ook niets. Maar men moet de gevolgen niet uit het oog verliezen. We gaan namelijk de antwoorden die de religie gaf – en die we nu verwerpen – niet vinden. Maar we zijn wel onze ‘zekerheid’ kwijt.
 
Een van onze grootste zwakten is dat wij – bij gebrek aan fundamentele zekerheden – menen iedere stap te moeten rechtvaardigen. We doen dat vanuit een zeer slecht begrepen bouwvallige axiomatische constructie van elementen zoals ‘mensenrechten’, ‘godsdienstvrijheid’, ‘multiculturaliteit’, ‘gelijkheid’ etc. We hebben daarover ook onder elkaar allerminst een consensus. Daardoor gaat het hele gebouw aan het wankelen en is de mogelijkheid dat onze cultuur gewoon geliquideerd, opgevreten wordt, heel reëel.’

De sharia


Vraag islamdeskundigen om over een of ander aspect van de Islam te spreken en u mag er minstens een halve dag voor vrijmaken. Men is het wel unaniem over eens dat de sharia geen louter religieuze regels bevat maar ook een maatschappelijke normering.
 
Over de sharia schrijft Wikipedia: ‘Sharia is in de eerste plaats een religieuze plichtenleer die het menselijk handelen in wereldse en religieuze zaken bepaalt, zowel in de relatie van mensen onderling als van mens tot God. Hoewel het eindoordeel over het menselijk handelen door de Koran bij God gelegd wordt, omvat de sharia ook sancties om het juiste handelen af te dwingen wanneer daar een maatschappelijk belang mee is gediend.’
 
Ongeacht de verschillende interpretaties is de sharia, een dwingende tekst die dus ook wereldse zaken regelt en als dusdanig een vorm van rechtssysteem is, inclusief sharia-rechtbanken. Daar waar de beleving van andere godsdiensten een privéaangelegenheid is en gebedshuizen heeft voor de ‘gemeenschapsbeleving’, beperkt de Islam zich niet tot het privéleven van alleen maar de gelovigen. De Islam bezet  de publieke ruimte via de sharia en veroorzaakt een duidelijke segregatie tussen ‘gelovigen’ en ‘ongelovigen’. Voor die laatste categorie voorziet de sharia (in de door de Islam gedomineerde staten) zelfs een heus apartheidsregime.
 
Terwijl wij, kinderen van de Verlichting, godsdienst zien als een privé-aangelegenheid zien moslims de Islambeleving als een religieus én maatschappelijk engagement. Dat daar omfloerst over wordt gedaan is doelbewust en krijgt de duidelijke steun van de politiek correcte verdedigers van een multiculturele samenleving. Men negeert dat de sharia in contradictie is met onze democratische rechtsorde. Daar was zelfs het Europees Hof in 2003 en 2004 al heel duidelijk over.

Stel de sharia strafbaar


De onwetendheid van veel gewone mensen bewijst hoezeer de Islam in Europa erin geslaagd is om zich voor te doen als een onschuldige ideologie. Nochtans zijn er voldoende feiten die aantonen dat het militante deel van de Islam terreur en dood niet schuwt. Een kleine opsomming van de aanslagen gepleegd door moslimterroristen laat daarover geen twijfel bestaan: The Beltway Snipers, The Fort Hood Shooter, The Underwear Bomber, The U-S.S. Cole Bombers, The Madrid Train Bombers, The Bali Nightclub Bombers, The London Subway Bombers, The Moscow Theatre Attackers, The Boston Marathon Bombers, The Pan-Am flight #93 Bombers, The Air France Entebbe Hijackers, The Iranian Embassy Takeover, The Beirut U.S. Embassy Bombers, The Libyan U.S. Embassy Attack, The Buenos Aires Suicide Bombers, The Israeli Olympic Team Attackers, The Kenyan U.S, Embassy Bombers, The Saudi, Khobar Towers Bombers, The Beirut Marine Barracks Bombers, The Besian Russian School Attackers, The First World Trade Center Bombers, The Bombay, Mumbai, India Attackers, the Achille Lauro Cruise Ship Hijackers, The Nairobi, Kenya Shopping Mall Killers, The September 11th 2001 Airline Hijackers, The Sydney, Australia Lindt Cafe Kidnapper, The Peshawar, Pakistani School Children Killers, Boko Haram massacres and children abduction, Nigeria, ISIS slaughtery, Iraq and Syria.
 
Deze lijst maakt alvast duidelijk dat het niet om ‘enkelingen’ gaat en niet om ordinaire misdadigers die niets met de Islam te maken hebben. Wie dat blijft ontkennen is niet dom maar te kwader trouw.
 
De recente poging van Justitie minister Koen Geens op Canvas om dat wereldwijde terroristisch geweld te relativeren door te verwijzen naar de Duitse Rote Armee Fraction en de CCC in eigen land lijkt daarbij lachwekkend, ware het niet dat zijn uitspraak getuigt van een totale morele ontwapening en vooral uit de mond van een verstandig man onbegrijpelijk is.
 
Zo kan het dat mensen - zoals een lezer mij liet weten - denken dat ‘99% van de moslims tegen de sharia zijn. Ze zijn er de eerste slachtoffers van.’ Hieraan toevoegend dat deze vraag stellen zelfs overbodig is: ‘Je vraagt ook niet aan de christenen wat ze van de Inquisitie vinden.’ Hoe oprecht deze overtuiging ook is, ze is het resultaat van de aanhoudende desinformatie of aan een gebrek aan belangstelling.
 
Daarom is het absoluut noodzakelijk dat er klaarheid komt. Voor politieke partijen en de media die om de haverklap politieke polls organiseren kan het weinig moeite kosten om vast te stellen hoeveel gematigde moslims voor of tegen de sharia zijn. Publiceer die resultaten zodat er niet meer hoeft gespeculeerd te worden. Meten is weten.
 
En wanneer uit dit onderzoek blijkt dat er inderdaad veel moslims tegen de sharia zijn, dan hebben we een voldoende reden om hen en onze eigen waarden en normen te beschermen door de uitvoering van alle maatschappelijke regels in de sharia strafbaar te stellen. Dergelijk voorbeeld van geslaagde integratie (Vlamingen die de gematigde moslims beschermen in plaats van ze te beschimpen) zal ongetwijfeld een grote navolging kennen in de andere Europese landen waar ook heel veel gematigde moslims wonen.
 
In een brief van Charly Hebdo aan M. Mohammed Moussaoui, Président du C.F.C.M (Conseil Français du Culte Musulman) maakt Caroline Alamachère heel duidelijk waarover het gaat (citaat in Frans):
Vous déclarez que « Pour les Musulmans, le simple fait de caricaturer le Prophète est, en soi, inacceptable et blessant »  Blessant, je le conçois, mais inacceptable?
Ce qui est inacceptable, c'est d'Interdire le Divorce,
Ce qui est inacceptable, c'est d'Autoriser la Polygamie,
Ce qui est inacceptable, c'est de Considérer que la Femme est inférieure à l'homme,
Cequi est inacceptable, c'est d'Enfermer les Femmes sous des Linceuls noirs,
Ce qui est inacceptable, c'est de Refuser à la Femme d'épouser l'homme de son choix, pour lui faire épouser celui que sa famille a choisi pour elle,
Ce qui est inacceptable, c'est qu'il existe un «Conseil Européen de la Recherche et de la Fatwa décrétant les Fatwas ayant pour Vocation d'être appliquées en France».
 
Tot zover het citaat. De volledige tekst wordt meegestuurd naar de abonnees van ‘Anders Gelezen’.
 
De gebrekkige kennis van heel veel Vlamingen is ongetwijfeld te wijten aan onze media die nauwelijks kritische bijdragen over de islam durven publiceren. Mede daardoor werd het provocatieve weekblad Charlie Hebdo een uitzondering en een gemakkelijker slachtoffer van het islamistisch terrorisme. Het zou getuigen van een moreel réveil mochten  onze media ook een cartoon publiceren waarin ze zichzelf voorstellen zoals ze zich in werkelijkheid gedragen: Nous ne sommes pas Charlie! 
 
Daarom, wie eens een gematigde moslim, Abdennour Bidar, wil lezen:

 

Morele mobilisatie


Dank zij een morele mobilisatie zou een discussie over de sharia zo kunnen verlopen:
A: Sharia is hier verboden.
B: Maar de sharia is een integraal deel van mijn godsdienst. Je beknot dus mijn godsdienstvrijheid?
A: Et alors? (hier hoort een lichtjes verveelde gelaatsuitdrukking bij)
B: Waarom is het verboden?
A: Omdat het onze normen niet respecteert.
B: Maar onze normen eisen juist sharia! Zijn onze normen dan minder belangrijk dan die van jullie?
A: Hier wel!
B: Waarom?
A: Omdat dit ons land is!
B: Hoezo jullie land? De wereld is van iedereen! (Bedoeld is: de wereld is van de moslims. Maar daar iedereen op de duur moslim zal worden…)
A: Hier niet!
 
Is dit het einde van het debat? Zou het moeten zijn!
 

Omdat een eigentijdse vredelievende Islam geen sharia nodig heeft.


 

Pjotr

 

 

 

Geen opmerkingen: