08 juli 2010

Vlaamse baaien: is ambitieus on-Vlaams?

ANDERS GELEZEN

dS pakt op maandag 5 juni uit met een groot artikel over de Belgische kust in 2100: het project Vlaamse baaien. Citaat Het waren de baggeraars die vorig jaar het plan Vlaamse Baaien 2100 lanceerden. Zij wilden door het verhogen van de zandbanken de kust beter beveiligen tegen de gevreesde grote storm, die statistisch één keer om de duizend jaar voorkomt.
Verder kan men nog lezen: ‘Vlaanderen mag ambitieus zijn', aldus de Vlaamse minister van Openbare Werken en Mobiliteit, Hilde Crevits (CD&V), bij de voorstelling. Het studiewerk van Ecorise mag vier jaar duren. De overheid en de baggersector investeren er ieder twee miljoen euro in. Het hele project zou 1,3 miljard euro vergen. Tegen 2014 moet er een masterplan Vlaamse Baaien ontwikkeld worden. Dit wordt gekoppeld aan het geïntegreerde kustveiligheidsplan, waarvan de projecten tegen 2015 uitgevoerd zouden zijn. De baggeraars willen graag in 2020 beginnen.

Hoewel er twee volle bladzijden gespendeerd worden aan dit project, valt er inhoudelijk weinig nieuw te rapen. De ruimte gaat vooral naar een goede overzichtsfoto en naar opiniemakers die hun zeg mogen doen. Vande Lanotte vindt het alvast on-Vlaams ambitieus en de burgemeester van Knokke Heist, graaf Leopold Lippens is enkel geïnteresseerd als hij de eigendomsakte krijgt van het eilandje voor zijn gemeente, zoniet zal hij dwars liggen. De veiligheid is voor hem alvast heel ver ‘onder de waterspiegel’ gezakt.

Wie toch iets meer wil weten over dit project kan terecht op de webstek van DEME en daar lazen wij onder meer: Naast de twee baggerreuzen DEME en Jan De Nul zijn ook het Nederlandse waterbouwkundige studiebureau Arcadis en Belgische partner IMDC,Consultant AT&M (ex-Haecon) en landschapsarchitecten ORG partners in het project Vlaamse Baaien 2100. Zij hebben hun krachten gebundeld in de THV Noordzee en Kust. Het plan gaat over de ontwikkeling van de Vlaamse kust, van een smalle, harde naar een brede zachte strook met alle kansen om naast beveiliging tegen watervloed, duurzaamheid, toerisme, economie en recreatie in te bouwen. “Onze kust verdient een geïntegreerde langetermijnvisie” stelt Verboomen. Die visie ligt voor in dit plan, dat in totaal voorziet in 11 projecten die in verschillende fasen verlopen, waarbij elke volgende fase geen must maar een opportuniteit is. Het project geeft een toekomstvisie op de mogelijke ontwikkeling van de Vlaamse kuststrook tussen nu en het jaar 2100. Dat klinkt megalomaan, maar is het niet. Het plan is bovendien betaalbaar, grotendeels door de terugverdieneffecten, stelt Bart Verboomen.
Het project is ontwikkeld op basis van het huidige kustverdedigingsplan, dat in uitvoering is bij de Vlaamse overheidsdienst Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK). Dat plan bestaat al langer omdat de klimaatverandering en het rijzen van de zeespiegel het noodzakelijk maken de zwakke schakels van de Vlaamse kust aan te pakken. (…)
De projectpartners hebben alvast de aandacht van de Vlaamse overheid voor hun project. Maar dat alleen zal niet volstaan voor de realisatie. Het draagvlak zal breder moeten zijn en de partners zullen ook de bevolking en de lokale en regionale autoriteiten warm moeten maken voor hun plan. Het fijne daaraan is dat het bijzonder flexibel is. De eerste stappen kunnen nu worden gezet en naargelang de toekomstige noden worden bijgestuurd.


Heel belangrijk: de initiatiefnemers zijn zich bewust van de noodzaak om voor dit project een maatschappelijk draagvlak te vinden. Zou men dan toch geleerd hebben uit de foute Lange Wapper aanpak?

Het gaat dus over een toekomstplan voor de kust van Vlaanderen, waarbij de voorziene beveiligingswerken worden aangegrepen voor de ontwikkeling van commerciële en ecologische ontwikkeling.

Is dergelijk project dat zelfs dubbel zoveel zou kosten als de geschatte 1,3 miljard euro te ambitieus voor Vlaanderen? Eigenlijk is het helemaal niet ambitieus want slechts een fractie van de ongebruikte spaartegoeden die momenteel wegkwijnen op nauwelijks renderende spaarboekjes.

Zou het niet goed zijn om bij dergelijke stimulerende projecten nog andere deelnemers te betrekken? Het zou alvast de verdenking van het bedienen van consultancykantoren (Arcadis, gelieerd aan Vlaams SP.A minister Lietens, dixit JM Dedecker) voorkomen. En waarom de bevolking niet laten deelnemen aan de financiering tegen een rente die hoger ligt dan wat spaarboekjes opbrengen? Het zou tegelijk het maatschappelijk draagvlak vergroten. Immers, hoe meer mensen hierbij financieel en economisch betrokken worden, hoe groter het draagvlak. Meteen kunnen de Vlaamse overheid samen met de industriële initiatiefnemers van dit project ook hun geloofwaardigheid bewijzen door een waterdichte waarborg te geven op het geïnvesteerde geld. Dat zou pas een vertrouwenwekkende garantie zijn voor de kust!

Pjotr
ANDERS GELEZEN

Geen opmerkingen: