02 december 2010

Persmededeling

Beste vrienden en lezers,

Samen met Yves Panneels, goede vriend en eveneens deelnemer aan de operatie Winter Lodge, willen wij een actie ondernemen met het oog op de steun van Defensie voor de daklozen. Deze actie heeft niet de bedoeling om een oordeel uit te spreken over het gevoerde immigratiebeleid, noch over de primaire verantwoordelijkheid van de federale regering en meer in het bijzonder de politieke verantwoordelijke terzake. Maar in de gegeven omstandigheden lijkt een actieve rol van Defensie niet alleen wenselijk maar daarenboven ook kostenbesparend.

Rik Van Cauwelaert heeft alvast gemeld dat deze mededeling binnenkort op de website van Knack zal verschijnen. Daar kan u eveneens reageren.

Vriendelijke groeten,
Pierre 'Pjotr' Therie

PERSMEDEDELING

"Hoog tijd voor een binnenlandse Operatie Winter Lodge"

2 december 2010 - De dagelijkse beelden van daklozen en vluchtelingen, die de barre winternachten in de sneeuw en de vrieskou moeten trotseren, doen vele mensen beseffen dat dringend iets moet gedaan worden om deze acute humanitaire nood te lenigen. Defensie stelt wel opvangplaatsen en bedden ter beschikking, maar net zoals vorig jaar is het vervoer van de noodlijdenden het grote struikelblok. Defensieminster De Crem meent dat de focus van de Belgische Strijdmacht de buitenlandse operaties zijn en dat Defensie geen middelen heeft om voor het vervoer te zorgen. Enkele gewezen militairen die deelnamen aan Belgische humanitaire operaties in het buitenland betwisten dat en roepen de minister op om onverwijld voorrang te geven aan het humanitaire aspect. Volgens hen is dit een uitgelezen kans om Defensie naar de bevolking toe positief te profileren.

“Het leger beschikt over de transportmiddelen en de chauffeurs. In een noodsituatie zoals wij die nu kennen is het voor de federale overheid de snelste en meest kostenefficiënte oplossing om deze middelen in te zetten. In een noodsituatie mogen partijpolitieke en andere administratieve overwegingen geen hinderpaal vormen. Hulp aan de Natie is een concrete invulling van de verantwoordelijkheidszin én oprechte bekommernis voor het humanitaire. Dat was altijd onderdeel van het defensiebeleid en dat moet zo blijven”, aldus Kolonel b.d. Pierre Therie, gewezen commandant van Operatie Winter Lodge. “Minister De Crem heeft een uitgelezen kans om Defensie op een positieve manier te profileren. In het verleden namen Belgische militairen meermaals deel aan humanitaire operaties in het buitenland. Nu kan het begrip Hulp aan de Natie opnieuw concreet worden ingevuld.”

Operatie Winter Lodge was de eerste omvangrijke buitenlandse humanitaire operatie die werd uitgevoerd door Belgische militairen. Van september tot december 1992 bouwden geniesoldaten van het 11Gn uit Burcht en het 4Gn uit Amay in Kroatië degelijke opvangplaatsen. Hierdoor konden ruim 2600 Bosnische vrouwen, kinderen en ouderen in goede omstandigheden de koude wintermaanden doorbrengen. Kostprijs van deze operatie: 1,25 miljoen EUR. Momenteel wordt een deel van deze noodopvang nog altijd gebruikt voor de opvang van kinderen uit diverse landen.
Pierre Therie, kolonel, cvommandant Operatie Winter Lodge
Yves Panneels, milicien-deelnemer aan Winter Lodge

Geen opmerkingen: