08 juni 2010

De media op hun best

ANDERS GELEZEN

Op zaterdag 5 juni schrijft Wouter Verschelden, politiek redacteur bij dS, dat hij na een jaar ervaring met de media in de VS teleurgesteld is over de verkiezingsprogramma’s op TV, VTM en VRT. Prompt krijgt Kris Hoflack, hoofdredacteur VRTnieuws de kans om te reageren (dS 7 juni) ‘Het moeilijke genre der TV kritiek’. Zijn reactie begint als volgt:
Geachte heer Verschelden, Ik ken u niet. Ik kan me nauwelijks een beklijvend stuk of interview van u herinneren. Dat hoeft ook niet. Niks zo vluchtig als een dagbladartikel: 's ochtends gretig gelezen, 's avonds papier waarop men aardappels schilt. Wie proeft de boosaardigheid van deze denigrerende opmerking niet? Ze hebben aan de Reyerslaan duidelijk evenlange tenen als aan de Gossetlaan. Sommigen toch.

Helaas, tussen kritiek en misprijzen lag er voor de VRT één etmaal teveel. Het grote verkiezingsdebat op zondag met de partijvoorzitters werd aangekondigd als hét hoogtepunt in de berichtgeving, maar werd ontsierd door een opvallend gebrek aan professionaliteit en objectiviteit.

Dat de VRT er niet in slaagt om de fans van de CD&V en SP.A, een plaatsje te geven in de opnamestudio is een organisatorische flater. Dat het een gebrek aan professionalisme is kunnen wij geloven, maar dat maakt de rekening niet van CD&V en SP.A. Het kwaad is geschied en ook de excuses achteraf van de VRT, onder meer in dS, veranderen daar niets aan.

Objectiviteit? Het debat was nog niet begonnen of de toon werd gezet door ukkepuk Linda De Win. De allereerste vraag was voor Marianne Thyssen, citaat: Mevrouw Thyssen, hoe gaat u het vanavond doen, op zijn vrouwtjes of dan toch maar op zijn mannetjes? Proeft u het denigrerende uit de mond van ooit slimste mens De Win? Het was te merken dat Marianne Thyssen even uit haar lood geslagen was door deze onbeschofte vraag. Neen, CD&V was niet aan het feest zondag. De peiling van La Libre Belgique die CD&V nog nauwelijks 16,2 % gaf, maakte die zondag helemaal onverteerbaar.

Overigens over die peilingen valt toch heel wat te zeggen. Zo verkondigde VRTnieuwsdienst coryfee Yvan De Vadder bij Phara, dat de opiniepeiling van dS/VRT geheim is, maar blijkbaar niet voor hem. Hij verklaart onder meer dat uit deze studie blijkt dat de kiezers die voor N-VA zeggen te stemmen zowel unitaristen als separatisten zijn. Welnu, mijnheer de journalist, van twee zaken één: ofwel bent u journalist en heeft u de plicht om de kiezers te informeren over wat u weet, ofwel doet u dat niet en schiet u tekort in uw informatieve opdracht. Hoezo geheim, als de resultaten bekend gemaakt worden? Overigens, geheim onderzoek kan niet als wetenschappelijk beschouwd worden, want het minste dat de wetenschappelijkheid vereist is dat de methode en de resultaten controleerbaar en publiek zijn. Quid non.

Gelukkig zijn er kranten die minder moeite doen om hun bedoelingen te verbergen. In dS van 7 juni krijgt Thomas Leysen twee pagina’s om de kiezers zijn persoonlijke mening voor te leggen. Onder de titel ‘De Vlaamse kiezer heeft recht op duidelijkheid’ houdt hij een pleidooi voor een hervormd federaal België en ‘tégen een proces dat leidt naar de onafhankelijkheid van Vlaanderen’ . Hij verduidelijkt expliciet - men weet maar nooit dat iemand zou durven denken dat hij misbruik maakt van zijn positie - dat hij deze bijdrage niet schrijft als VBO-voorzitter en evenmin als voorzitter van Umicore, maar wel als bezorgde Vlaming. Overigens een goede gewoonte van dS om gewone bezorgde Vlamingen twee bladzijden te geven in de rubriek Opinie&Analyse. Wat er niet bij stond is dat hij bestuurder is van de Koning Boudewijn stichting en dus lid van het Belgisch establishment. Maar vooral - zou hij dat werkelijk vergeten zijn - dat hij ook de baas is van de Corelio krantengroep waarvan dS deel uitmaakt?
Met deze bijdrage geeft hij niet enkel zichzelf een stem maar tegelijk plaatst hij 'zijn redactie', van dS en andere Corelio kranten, onder curatele en dat is geen kleinigheid.

In dezelfde editie was het trouwens al te merken. De commentaar van Bart Sturtewagen sluit naadloos aan bij het discours van zijn baas. Hij beëindigt zijn bijdrage met volgende, citaat: Misschien beginnen sommige kiezers te beseffen dat je ergernis uiten een ding is, maar bouwstenen aandragen voor verandering iets helemaal anders. Kan die overweging de peilingen nog van tafel vegen?

Voor dS lezers alvast een wetenschap om mee rekening te houden als ze in de komende dagen hun krant openslaan.

Pjotr
ANDERS GELEZEN verschijnt wekelijks op maandag/dinsdag

Geen opmerkingen: