07 mei 2010

Op naar een ANDER België?

ANDERS GELEZEN

Ik zweer getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgisch volk. Met deze (mein)eed zullen de verkozenen des volks zichzelf legitimeren in het parlement.

Nog nooit zoveel eenstemmigheid gehoord en gelezen over de toekomst van België. Als wij het allemaal mogen geloven dan ziet ons land er na 13 juni volledig anders uit. De Copernicaanse hervorming van Kris Peeters zal dan zo goed als rond zijn. De grote principes en lijnen zullen in het regeerakkoord staan en de nieuwe premier mag het EU presidentschap aanvatten met een aureool van staatsmanschap en verantwoordelijk-heidszin. Dat beste lezers, is - samen met daadkrachtig regeren - wat iedereen ten Noorden en ten Zuiden van de taalgrens ons zal willen doen geloven in de komende weken. Maar is dat ook realistisch?

De werkelijkheid is dat de partijen maar één ding willen: zoveel mogelijk stemmen halen om nadien te kunnen deelnemen aan de macht of erop te wegen vanaf de zijlijn. Zijn al deze goede bedoelingen haalbaar en zal het België en vooral Vlaanderen – het mag toch om vanuit een Vlaams perspectief de politieke situatie te analyseren – ten goede veranderen?

Na drie jaar stilstand beloven de Franstalige partijen dat ze bereid zijn om tot een grote staatshervorming te komen. Het is natuurlijk maar wat je een grote hervorming noemt. Wanneer ik lees dat Charles Michel, MR en wellicht de partij die het meest bereidheid toont om tot goed bestuur te komen, reeds nu verklaart dat de gezagsdepartementen, de sociale zekerheid – een materie die zo verweven zit en verdeeld over verschillende departementen - en alles wat met buitenlandse zaken te maken heeft, federaal moet blijven, dan lijkt het er sterk op dat hun bereidheid eerder beperkt zal zijn. En dat ze verwachten dat Vlaanderen daarvoor een prijs betaalt, want wij zijn in DIT België toch de vragende partij; de bedelaars? Wie hieraan twijfelt kan best het artikel van Prof Vuye (U Namur) in DS online, opinies (8/05) lezen 'De vergrendelde democratie' . Het is een vernietigend rapport voor de staatsmannen van weleer. Het kan eventueel per mail aangevraagd worden via andersnieuws@gmail.com

Wie niet twijfelt aan de bereidheid van de Franstaligen moet eens verklaren waarom ze nu wel toegevingen zouden willen doen die hen geld kosten? In alles wat ik las, stond nergens dat ze bereid zijn de broeksriem meer aan te halen dan nu reeds het geval is. En voor alle duidelijkheid, dat zal niet volstaan! Anderzijds, kan ik ze geen ongelijk geven. Zouden onze Vlaamse politici dat in hun plaats wel doen als het anders kan? Door gewoon NON te zeggen.

Maar er is meer: eenmaal na de verkiezingen zal de Vlaamse druk door de V–partijen wellicht volledig wegvallen, zeker als de drie Vlaamse traditionele partijen het alleen voor het zeggen hebben tijdens de volgende jaren. Verantwoordelijkheidszin, de crisis aanpakken, redelijkheid, we moeten het vragen aan de Franstaligen, de mensen liggen er niet wakkeer van, de grote problemen zijn belangrijker, … zoveel redenen om een veel te hoge prijs te betalen voor BHV, ook al beweert Alexander Decroo dat hij het wél hard zal spelen. Hoeveel keer hebben wij zo'n ferme taal al gehoord in de laatste dertig jaar?

Sinds Dehaene zijn BHV voorstel woedend weggooide (dixit A Decroo) omdat de Franstaligen een hogere prijs wilden, weten de Vlaamse onderhandelaars dat er voor het begin van het EU voorzitterschap veel te weinig tijd is om tot een vergelijk te komen. Laat staan een grote staatshervorming uit te tekenen. Het resultaat zal dan ook zijn wat wij vandaag beleven: een partijtje armworstelen, wat rommelen in de marge, de borrelnootjes nog eens opdienen en beloven dat de rest volgt.

Alleen beste lezers, stel nu eens dat de zo krappe tijd – hooguit 16 (!) dagen en dan mag de koning niet naar Congo – voor de Franstaligen een goed argument is voor uitstel; zal de CD&V of een van de andere traditionele partijen wel durven de druk op te voeren door niet in een regering te stappen? Zullen de traditionele Vlaamse partijen voor één keer wel eendrachtig front vormen? Ik vrees dat ze in het vooruitzicht van vier jaar zonder verkiezingen hun 'verantwoordelijkheid zullen gebruiken om via loodgieterswerk Vlaandern opnieuw een en ander te doen slikken. Oh ja, hier en daar zullen stukken van het beleid gedecentraliseerd worden maar wel zonder een globale visie, zonder een maatschappelijk draagvlak en waarschijnlijk zonder dat het de pacificatie tussen de gemeenschappen ten goede komt. De vrees is niet ongegrond dat het compromis voor BHV het Vlaams karakter van gans Vlaams Brabant nog meer onder druk zal zetten.

Prof em. Dewachter politicoloog KULeuven, (in Trends): “Wij groeien uit elkaar en we gaan uit elkaar. Laat ons dat, tot ieders voordeel, op de verstandigste manier doen. De domheid van de Bruxo-belge-elite belet dat. Hoe kunnen we de Walen duidelijk maken dat ze er alle belang bij hebben om in duo met Vlaanderen te werken?”
“We zitten in de complete institutionele anarchie. De politiek blokkeert alles. Maar wat belet mensen zoals de voorzitter van het VBO, Thomas Leysen; Luc Cortebeeck van het ACV en Rudy De Leeuw van het ABVV, centrale sociale akkoorden te sluiten voor Vlaanderen en Wallonië afzonderlijk? Ze verschuilen zich achter de politiek en gebruiken haar meer dan eens om geld te krijgen voor hun centrale sociale akkoorden. We zitten in België met twee maatschappijen en die hebben elk een ander sociaal en economisch profiel. Dus is er afzonderlijk overleg nodig.”


Ziedaar de twee grote struikelblokken voor de toekomst van België en Vlaanderen: het arrogante francofone Brussels-belgisch establishment en de laatste unitaire socio-economische bastions die beiden vooral belang hebben bij een zwak bestuur. Dat de media deze verlammende visie steunen maakt hen medeplichtig aan de impasse waarin wij blijven zitten.

Als uitsmijter nog een kleine bedenking bij de ongrondwettelijke maar wel wettelijke verkiezingen. Vermits de verkozenen des volks verplicht worden de eed af te leggen bij het begin van hun mandaat, zouden wij ze dan niet kunnen betichten van meineed?

Pjotr
ANDERS GELEZEN verschijnt elke maandag/dinsdag of als het de moeite loont.

Geen opmerkingen: