26 april 2010

Stop de mars der dwaasheid

ANDERS GELEZEN

In dS (26/04) besluit Peter Vandermeersch zijn commentaar onder de titel ‘De mars der dwaasheid’ met volgende paragraaf: Daarom moet de volgende dagen een eerbaar compromis worden uitgewerkt. Zij die daarin slagen, zullen niet enkel de winnaars van de volgende verkiezingen zijn, maar bewezen hebben dat ze staatsmanschap belangrijker achten dan hun kleine persoonlijke of partijbelangen. En dat verwachten we van de mensen die we hebben verkozen.

De algemeen hoofdredacteur van de Corelio kranten kiest dus voor een onderhandelde oplossing en dat is niet verwonderlijk voor wie dS van nabij volgt. Het bevestigt wat hij reeds in oktober 2003 schreef: dat de kranten spelers zijn in het maatchappelijk debat en géén onafhankelijke journalistiek plegen.

Onderhandelen over BHV, kan het niet anders?

Jawel, en daarvoor hoeft men geen flamingant laat staan een separatist te zijn. Herinner u de boodschap van Johan Vande Lanotte twee jaar geleden: de splitsing van BHV is niet het probleem van de Vlamingen maar van de Franstaligen. Zonder een oplossing voor BHV komen er onwettige verkiezingen en is het gedaan met België. Aan hen om België te redden. Wij hoeven daarvoor geen prijs te betalen.

Laten wij inderdaad deze mars der dwaasheid stoppen. Géén onderhandelingen en géén stemming in het parlement. Wacht gewoon tot de Franstaligen inzien dat zij het meeste belang hebben bij een oplossing voor BHV en laat hén een prijs betalen voor de redding van België. Daarover kan wél onderhandeld worden. Bij voorbeeld door de Vlaamse eis voor een efficiënt bestuur in Brussel te aanvaarden. Een provinciestadje van nauwelijks 1 miljoen inwoners dat 19 burgemeesters nodig heeft?

Vlaamse politici en journalisten van radio, TV en de schrijvende pers, waarom zou deze boodschap van een gerespecteerd collega én professor niet meer geldig zijn? Waarom gaan de Vlaamse politici toegevingen doen daar waar de Franstaligen alle redenen hebben om zelf een oplossing te bedenken? U kan eisen stellen in plaats van toegevingen te doen. Dát zou pas staatsmanschap zijn!

‘Pjotr’
ANDERS GELEZEN verschijnt op maandag/dinsdag of als het de moeite loont.

Geen opmerkingen: