25 februari 2016

Wat rest er binnenkort van Vlaanderen?

 

Media en Politiek Anders Gelezen

 
Vlaamse werkers, Brusselse Heren

Er zijn zo van die bedrijven die ooit Vlaams waren en nu neerkijken op Vlaanderen. De Telenet directie verhuist naar Brussel: 

"We worden een nationale speler en dan kan je het niet maken beslissingen vanuit Mechelen te nemen".

Wat zouden de Telenet-medewerkers hiervan denken? Dat alleen het werkvolk nog in Mechelen mag blijven. Zodoende bewijst de directie wat we al wisten: dat de Brusselse meerwaarde gegenereerd wordt door hardwerkende Vlamingen. Benieuwd wat VLD burgemeester Somers van Mechelen hiervan denkt. Het is toch vooral zijn partij die zweert bij de meerwaarde van Brussel en België?
Maar er zijn gelukkig ook andere signalen: Fernand Huts, de flamboyante baas van Katoennatie te gast bij Van Gils op Eén, gaf uitleg over zijn investering (jaarlijks een slordige 8 miljoen euro) in kunst, waarmee hij Vlaanderen, jawel, tot twee maal toe had hij het over Vlaanderen en niet België, een cadeau wou doen. De Koning Boudewijn Stichting was daar indertijd heel enthousiast over, maar nu zullen ze wel minder gelukkig zijn nu blijkt dat Huts niet België maar Vlaanderen een cadeau wil doen.

Opmerkelijk mea culpa


In een artikel dat gepubliceerd werd in LLB en DH en hernomen op een tweetalig Belgisch e-dagblad geeft Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in het Frans steevast 'la région bruxelloise' genoemd, dat ze te tolerant geweest zijn ten aanzien van de Islam. Dat ze de moslims van wahabitische strekking hebben laten doen. Wij hebben ons vergist. De staat heeft zich teruggetrokken en vandaag zien we het verval van onze wijken. Zoek maar eens een restaurant aan de Haachtse steenweg in Schaarbeek waar er nog alcohol geschonken wordt, zo schrijft hij.
Het is een moedig discours vinden de kranten en hopelijk zal dat een schok teweeg brengen in zijn partij die de eerste was om met vuur te spelen (om electorale redenen). Hopelijk zal zijn mea culpa het loden deken (la chape de plomb) van het politiek correct denken doen scheuren en zal zijn partij zich rekenschap geven van hun gewoonte om 'te gebaren van krommen haas' (pour les francophones: gesticuler du lièvre courbé).

Niks mea culpa


In sommige Antwerpse kringen maakt men zich vrolijk omdat het merendeel van de kinderen tussen 0 en 6 jaar van buitenlandse, hoofdzakelijk Marokkaanse oorsprong is; tot 80 % in sommige deelgemeenten. Ze lachen in hun vuistje bij het vooruitzicht dat burgemeester De Wever met zijn rechts discours op zijn bek gaat, daarbij niet beseffend dat ook zij met hun Westerse waarden op de schopstoel zitten. Zelfs professor em. Etienne Vermeersch schrok zich een bult bij het lezen van deze cijfers die ook al een tijdje geleden in een Anders Gelezen stonden. Het herinnert mij aan de zopas overleden professor Urbain Vermeulen, hoogleraar Islamkunde die ik tien jaar geleden uitnodigde voor een uiteenzetting en waarbij hij, in de taal van de man in de straat, de vinger op de wonde legde: ‘ze kweken als konijnen, meneer’. Maar ook dat maakt de multiculturele elite niet bang. Want, zo is de laatste vinding, moslims die hier langer wonen hebben minder kinderen. Tja, het moet dan wel nog niet lang geleden zijn, wanneer ook de groep van nul tot zes jaar zo alarmerend dominant is.

Dat DS Vermeulen presenteert als islamcriticus in plaats van islamdeskundige past in hun klassiek poco-praatje: beste mensen er zijn geen problemen met allochtonen, geloof ons maar, want wij van de DS en het poco-wereldje van de Reyerslaan weten het zoveel beter dan die eeuwige kankeraars. En de kudde schapen, gerustgesteld door zoveel empathie en warmte, blaatten heel even en graasden verder.

Na(e)gels met koppen!


Dat was de reactie van een lezer op mijn vorige Anders Gelezen over ‘DS en andersdenkenden’.
Het was de bedoeling om een vervolg te breien, maar uiteindelijk zal ik dat niet doen. Al kreeg ik enkele leuke opmerkingen, olijfolie te goed om op het vuur te gooien, en een interessante commentaar van een Bekende Vlaamse intellectueel. Die had zo zijn mening, over de (heel foute) keuze van DS om Abou Jahjah wekelijks een column te laten schrijven. Het siert hem dat hij deze commentaar niet via een ander kanaal wil kenbaar maken. Als DS het maar weet. Zeg maar dat ze het geweten hebben.

Er is wel een vraag die blijft hangen: stel nu even dat de verantwoordelijke van de opiniebladzijden van DS al de ingezonden stukken ook leest en daarbij feitelijke fouten vaststelt, zou het dan voor een kwaliteitskrant niet verantwoord zijn om de auteur hierop te wijzen (desgevallend een kritische voetnoot toe te voegen) of om het ingezonden stuk niet te publiceren?

'Pjotr'
Dwarsligger om op het rechte spoor te blijven

Geen opmerkingen: