29 november 2009

Pleidooi voor meer inhoud en minder BV-schap

ANDERS GELEZEN

Nog niet zo lang geleden pleitte ‘Anders gelezen’ voor een zindelijk gebruik van titels en referenties bij de voorstelling van de opiniemakers en columnisten in De Standaard. Vermits niemand van de redactie de ‘Anders gelezen’ bijdragen leest, is het puur toeval dat kort nadien gekozen werd voor een andere presentatie van de opiniemakers; Wie? Wat? Waarom? In plaats van ronkende titels die er soms niet toe deden.
Wie weet dat ook deze oproep – al even ongelezen en louter toevallig – aanleiding zal geven om nog eens in de spiegel te kijken.

Nationale helden zijn hip
Vorige week was er een van grote euforie: na Herman Van Rompuy kreeg ook Karel De Gucht een belangrijke Europese functie. De eerste zal mee de agenda van de Europese raad bepalen en de tweede krijgt de exclusieve (macht) bevoegdheid om namens de EU te onderhandelen over het handelsbeleid van de 27 lidstaten. De eerste kreeg in twee opeenvolgende edities van dS zowat 30 bladzijden, terwijl de tweede het met een heel pak minder moest doen. Het zal de weldenkende lezers opgevallen zijn dat deze belangstelling omgekeerd evenredig is met hun werkelijke invloed op het Europese niveau. In Knack zegt JL Dehaene trouwens dat de post van H Van Rompuy niet goed is voor Europa. Wie ben ik om hem tegen te spreken.

Geen kwaad woord over onze twee moderne helden, verre van. Ze verdienen het, de eerste omdat hij het geschikte profiel heeft om in de schaduw te blijven en de tweede omdat hij een internationale reputatie opbouwde en met zijn ‘parler vrai’ het bewijs leverde dat hij niet met zich laat sollen, wat nogal onVlaams is maar wel zeer liberaal.

Bekende Vlamingen zijn hip
Blijkbaar is de redactie overtuigd dat ook de lezer van een kwaliteitskrant behoefte heeft aan dit nieuwe patriottisme en het ophemelen van BV’s want, zo blijkt uit de volgende WE krant (DS 28/11): nieuwe keizers, nieuwe kleren. Yves Leterme, zo’n tiental keren de grond ingeboord in de voorbije twee jaar, is terug hip en dus is het tijd om het geweer van schouder te veranderen. ‘Het zware parcours van verkettering tot loutering’ luidt de bijtitel. Had men gerust kunnen bijzetten ‘verkettering door De Standaard’. Iets meer dan drie bladzijden ‘human interest’. Een bijdrage met getuigenissen van mensen die hem van nabij kennen. Even alles wat voordien bijeen geluld werd relativeren. Heel terecht volgens zijn externe raadgever (in ‘Phara’) - die in volle onafhankelijkheid mag spreken en schrijven – want al die kritiek was onbegrijpelijk en zeer onterecht. Yves is zo’n lieve man. Daar zeg ik als fiere stadsgenoot van Yves ‘AMEN’ op. Een beetje hoekig, dat wel, zoals gebruikelijk in deze verre uithoek van het koninkrijk waar alleen de doden een media-attractie zijn.

Dat er weinig belangrijk nieuws te rapen viel in het binnenland kan de redactie niet ontkennen want zie, enkele bladzijden verder sluipt er een klein foutje in de lay-out: tot op zaterdag was het nogal gebruikelijk dat columnisten en opiniemakers thuis hoorden in de rubriek OPINIE & ANALYSE. Klopt niet meer: nu doen columnisten het met en voor mekaar in de rubriek BINNENLAND. Het binnenland, waar alleen maar banen sneuvelen, hoofdkwartieren verdwijnen en de politie schrik heeft om de criminaliteit in te dijken, vindt men in de katern economie, waarvoor dank. Wel een ontroerende pr bijdrage van Tom Naegels die ‘Mia Doornaert: een vrolijk melancholisch meisje’ interviewt. Drie volledige bladzijden om haar eerste boek aan te prijzen: ‘De frivole vertwijfeling’. Wat erin staat komen we niet te weten, wel wat ze zo allemaal heeft gepresteerd. Gelukkig kreeg Marc Reynebeau een tijdje geleden maar één bladzijde in de rubriek Opinies om het boek van politicoloog Bart Maddens te 'promoten', waarmee ik voor zij die DS niet lezen bedoel 'de grond in te boren'!

De foto van één miljoen
Hallo, met De Standaard? Kunt u mij zeggen hoeveel een paginabrede reclameboodschap kost in een WE editie van DS op de rechter bladzijde? 25.000 euro voor één pagina?
Oei dat is veel geld.
Maar meneer, volgens het CIM (Centrum voor Informatie over de Media = de media die zichzelf controleren) wordt De Standaard in het WE gelezen door bijna één miljoen lezers, dus één frank per lezer is toch niet veel.

Even meerekenen, de foto’s in DS van 28/29 november:
De grote frustratie van Kris Peeters (voorpagina, maatschappelijk zeer relevant onderwerp; inhoud weggestopt in de katern economie, blz E2 – E3): 20.000 euro
Offerfeest is Vlaamse kermis (blz 6, human interest): 15.000 euro
De nieuwe lichting VLD’ers (blz 9, gratis reclame): 15.000 euro
Yves Leterme (blz 10 & 11, compensatie voor geleden schade): 25.000 euro
Politieman in Brussel Zuid (blz 14 maatschappelijk onderwerp): 10.000 euro
James Bond de spion in elk van ons (blz 16, human interest): 5.000 euro
Mia Doornaert, de frivole vertwijfeling (Blz 18, gratis reclame): 23.000 euro
Kraambed Congo (Blz 26-29, maatschappelijk relevant onderwerp): 55.000 euro
Het verdrag van Lissabon (blz 30 en 31, maatschappelijk onderwerp): 20.000 euro

Zo’n slordige 200.000 euro aan foto’s op enkele bladzijden in één krant is toch niet niks voor een kwaliteitskrant die het niet zo breed heeft. Of is het gewoon een besparingsmaatregel omdat fotografen goedkoper zijn dan journalisten? En columnisten héél goedkoop?

Wat ik dan Anders denk? Zou het als het u belieft, mogelijk zijn om de gratis reclamefoto’s te vervangen door content en de andere foto’s te herleiden tot een formaat dat evenredig is met de relevantie ervan.
Maar mocht u de krant in het WE ontdoen van al zijn overbodige BV en tabloid allures dan zou u ongetwijfeld veel meerwaardezoekers een plezier doen en zou uw bijdrage aan de crisis - door deze versie een halve euro goedkoper aan te bieden - ten zeerste geapprecieerd worden. Mocht u niet weten hoe zoiets eruit ziet, stuur ik u graag een editie van de 'Neue Zurcher Zeitung'.

Ja, ik lees gráág de lotgevallen van interessante mensen, maar neen een foto ophangen in mijn kantoor lijkt mij van het goede te veel. Je weet maar nooit dat iemand mij zou verdenken van stalking!

Pjotr
Anders gelezen

1 opmerking:

Anoniem zei

Zeer zeker is die weekendkrant steeds minder lezenswaard en blijkbaar stilaan het "ons kent ons" -boekje, gedrukt op kosten van de naïeve meerwaardelezer of kwaliteitszoeker.