05 juni 2009

JL Dehaene en de traditionele partijen

Mijnheer Dehaene dat uw gewicht afvalt kan ik alleen maar toejuichen maar dat u de democratie afvalt neem ik u kwalijk.

DS 5 juni 2009: JL Dehaene: 'Ik doe hier een oproep dat de kiezer zelf een herziening van de kieswetgeving overbodig maakt door een duidelijke keuze te maken. Geef ons het mandaat om de leiding te nemen. Stem niet op bijvoorbeeld N-VA, want door de afsplitsing van het kartel is dat een kleine partij.'

Drie bedenkingen:
- De politieke versnippering is een aantasting van de Vlaamse politieke macht (juist).
- Het onderhandelen en regeren wordt moeilijker als men met (te) veel partijen aan tafel zit (juist).
- Als jullie kiezers niet het juiste signaal geven en stemmen voor de grote partijen (lees traditionele of bedoelde hij ook Vlaams Belang?), dan zullen we via de kieswet ervoor zorgen dat de kleintjes geen kans meer krijgen. Dat is totaal fout en een democraat ONWAARDIG.

De grote fout in zijn zienswijze is dat hij voorbijgaat aan de oorzaak van de versnippering van het politiek landschap: het onvermogen van de traditionele partijen, CVP, VLD en SP om Vlaanderen een plaats te geven in hun Belgicistisch machtsdenken. Gedurende decennia hebben ze de Vlaamse verzuchtingen onvoldoende gehonoreerd. Hebben ze hun eigen maatschappelijk draagvlak uitgehold door compromissen te sluiten waarvoor Vlaanderen een te zware prijs betaalde:
- het opgeven van de numerieke meerderheid en andere afwijkingen aan het democratisch gelijkheidsbeginsel, één man = één stem;
- De lankmoedigheid ten aanzien van de toepassing van de taalwetgeving in Brussel en het gebrek aan kordaatheid als het ging over de verfransing rond Brussel;
- Een Vlaamse solidariteit zonder voorwaarden die internationaal wel van toepassing zijn: transparantie en verantwoordelijkheid;
- Het continue misbruik door de Franstaligen van hun federale macht ten voordele van hun eigen gewest en gemeenschap;
- De explosie aan politieke functies en het creëren van een nomenclatura waarvan vooral de politieke partijen wel bij varen en meer Franstalige ambtenaren van profiteren terwijl de Vlaamse belastingbetaler het grootste deel van de rekening mag betalen;
- Het gebrek aan institutionele duidelijkheid en federale eensgezindheid met als gevolg immobilisme en het voortwoekeren van de geldverslindende Belgische ziekte;
- Het negeren van de problemen veroorzaakt door een deel van de immigranten die onze taal en cultuur niet kennen en ook niet willen integreren.

Mijnheer Dehaene, dat zijn even zovele redenen waarom talrijke kiezers in de afgelopen jaren weggelopen zijn van de traditionele families. Velen hadden de stellige indruk dat u vooral dacht aan België en niet aan Vlaanderen. Ondertussen zijn dat ongeveer 37 % van de Vlaamse kiezers of 1,5 miljoen mensen. Mochten ze samenwerken dan zijn ze de grootste partij van Vlaanderen, dus in uw logica een aan te bevelen keuze. Niet zo maar groot maar dubbel zo groot als twee van de partijen waarmee u wel wil mee samenwerken, Open VLD en SP.A!

Zou het niet tijd zijn om u eens af te vragen waarom de traditionele partijen zoveel aanhang verloren in plaats van de kiezers te vragen voor u te stemmen?
Mag ik u alvast verklaren waarom de politieke versnippering zich veel minder voordoet in Wallonië en Bruxelles? Omdat hun traditionele partijen zich in de eerste plaats bekommeren om hun eigen kiezers en als het erop aankomt kiezen voor Wallonië/Bruxelles en zich geen bal aantrekken van het Belgisch samenlevingsmodel. Zij bleven geloofwaardig, iets waar u en andere Nederlandstalige toppolitici helaas problemen mee hebben.

Zou u in plaats van te dreigen met een aanpassing van de kieswet niet beter de kieswet respecteren en bewijzen dat u uw kiezers waard bent? Mag ik u eraan herinneren dat de kiezers in 2007 een zeer duidelijk mandaat hebben gegeven aan CD&V/N-VA om eindelijk de staat te moderniseren en ervoor te zorgen dat België ook een meerwaarde heeft voor Vlaanderen. Uw partij heeft gefaald, niet alleen omdat de Franstaligen NON bleven zeggen, maar ook omdat u en de Belga Vox strekking binnen CD&V niet eendrachtig achter uw kopman Yves Leterme stonden. Uw recente denigrerende opmerkingen aan zijn adres bevestigen alleen maar uw afkeer voor de eigen Vlaamsvoelende CD&V’ers. Of gaat dat niet samen, het maatschappelijk project van CD&V én Vlaamsvoelend zijn?

Maar aan alles is een goede kant: uw oproep zal veel weldenkende Vlaamse CD&V’ers de ogen openen. Ik zal alvast mijn lezers de kans geven om hierover na te denken.

Pjotr

Geen opmerkingen: